Nguồn Gốc và Cách Học Ngôn Ngữ Truyền Tin Morse

1. Ðịnh Nghĩa/ Nguồn Gốc

– Ngay từ thời thượng cổ, người ta đã dùng nhiều cách để truyền tin cho nhau, chẳng hạn Người Da Ðỏ ở Bắc Mỹ đã dùng khói lửa để truyền tin.

– Đến năm 1835, ông Morse khám phá ra một cách truyền tin mơí và có tính cách khoa học hơn, đó là phép truyền tin bằng mật mã Morse.

Máy Truyền Tín Hiệu Morse

Máy Truyền Tín Hiệu Morse

– Qua mật mã Morse các “Thư Tín” (messages) có thể gởi đi bằng nhiiều dụng cụ khác nhau, chẳng hạn như khói lửa, đèn pin và máy điện tín.

– Trong máy điện tín, cái chìa khóa (key) được đánh lên- đánh xuống, tạo nên những tín hiệu bằng Ðiện, những tín hiệu điện này được gởi đi qua đường dây thép, và từ đó người nhân có thể chuyển ra “Thơ Tin”.

– Mật mã Morse rất được thịnh hành vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, đặc biệt đã gây ảnh hưởng rất lớn trong các cuộc chiến vào thời đó, như Nội Chiến Mỹ Quốc, chiến tranh Nhật Bản và Liên Xô.

– Ngày nay, do các cuộc phát minh khoa học ngày càng tân tiến, như điện tiến viễn thông, mật mã Morse không còn được thinh hành, thay vào đó Morse được dùng trong việc giải trí (hobby) và trong các trò chơi…

2. Tiểu Sử Samuel Finley Breese Morse

Samuel Finley Breese Morse (1791 - 1872)

Samuel Finley Breese Morse (1791 - 1872)

– Samuel Finley Breese Morse sinh ra vào ngày 27, tháng Tư, Năm 1791; và mất ngày 2, tháng Tư, năm 1872

– Mặc dù sau này Morse được biết đến bởi những phát minh khoa học của mình, Morse không phải là nhà bác học, nhưng là một nhà họa sĩ chuyên môn.

– Ông là con của nhà Mục Sư nổi tiếng. Thời Niên thiếu Morse được giáo huấn tại trường Phillips Academy , Andover Anh Quốc.

– Năm 1810, sau Khi tốt nghiệp trường Ðại Học Yale ngành Hoạ Sĩ, Morse sống luôn bên Anh Quốc làm nghề dạy học và vẽ chân dung.

– Năm 1832, Morse trở về Mỹ Quốc sau khi được tuyển làm Giáo Sư Ðại Học Thành Phố New York . Trên chuyến về Cố Ðồ này, Morse đã đươc nghe những bàn luận sôi nổi về một sáng minh mới thời đó, là Nam-châm-Ðiện (electromagnetics); và đây là ý tưởng để Morse thực hiện máy điện tín của mình sau này.

– Năm 1835, Morse dùng các vật liệu từ ngành hoạ sĩ của mình để phát minh chiếc máy điện tín đàu tiên trên thế giới. Tới đây, Morse bèn nghĩ làm cách nào để có thể chuyển “Thư Tín” bằng máy điện tín của mình, và Morse bắt đầu sáng tác cuốn “Từ Ðiển” chuyển các Mẫu Tự bằng mật mã “chấm-nét”.

– Tới năm 1837, dưới sự trợ giúp của 2 người bạn thân, cùng là Giáo Sư, Leonard Gale và Alfred Vail, Morse hoàn chỉnh máy Ðiên Tín và hoàn tất cuốn “từ điển” mật mã “chấm-nét”.

– Năm 1843, được sự trợ giúp của Chính Phủ, Morse khởi sự công trình xây đường giây thép xuyên thành phố, từ Baltimore đến Washington DC

– Tháng Năm 1844, tại Diện Quốc Hội Mỹ, Morse đã phát Ðiện Tín đầu tiên bằng mật mã “ chấm-nét”, lấy trong sách Phúc Âm là “What Hath God Wrought!”. Về sau, Morse cho biết ông chọn câu này để cảm tạ Thiên Chúa đã chọn ông để bày tỏ cho nhân loại biết về Ðiện.

– Mấy năm kế tiếp, máy Ðiện tín và mật mã của Morse ngày càng lan rộng, cho tới năm 1851, tại nước Mỹ, đã có trên 50 công ty điện tín. Và sau Nội Chiến Mỹ Quốc, Morse đã được trở thành anh hung dân tộc.

3. Bảng Mật Mã Morse


4. Morse Trong Sinh Hoạt

· Truyền tin là một trong các môn không thể thiếu trong sinh hoạt trại mạc, trò chơi lớn.
· Trong sinh hoạt GĐPT, mật mã Morse được dùng liên lạc khi ở xa tầm tiếng nói, hay mắt nhìn; chẳng hạn khi tập họp Ðoàn Sinh và đặc biệt các trò Chơi Lớn.
· Ðặc điểm của mật mã Morse là để luyện tinh thần đồng đội; cùng học, cùng chơi, cùng truyền tin.
· Morse cũng dạy tính cần cù nhẫn nại mà các thiếu sinh cần tập luyện.

5. Cách Dùng Mật Mã Morse

– Mật mã Morse có thể được xử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau, thí dụ như bằng còi, tù và hay kèn; bằng cờ, đèn hoặc khói .. .. v .v

– Tuy nhiên, mặc dù được xử dụng dưới mọi hình thức nào, mật mã Morse đều có Quy Luật
như sau:

  1. Cái Chấm (tít) là 1 Ðơn Vị Dài (unit of length) và . . Cái Nét (tè) bằng 3 đơn vị Chấm. (Thí dụ khi thổi Tít bằng 1 giây, … … thì Tè phải được thổi 3 giây ).
  2. Khoảng trống (space) giữa Tít và Tè, trong một Chữ (letter) thì bằng 1 Tít (thí dụ . . . thổi mẫu tự A ) dài – 1g (1g) 3g .
  3. Khoảng trống giữa các Chữ (letters) trong một Danh Từ (word) thì bằng 3 Tít (thí dụ . . . thổi AN – A (3g) N )
  4. Và khoảng trống giữa các Danh Từ (words) bằng 7 Tít .

· sau đây là thí dụ một vài cách mà Truyền Tin bằng Mật Mã Morse đang được dùng trong Sinh Hoạt TNTT :

A/ Bằng Còi, Tù Và hay Kèn – Tích (.)thổi 1 tiếng ngắn và Tè (-) thổi 1 tiếng dài. Lối này dùng rất nhiều tuy nhiên có khuyết điểm là người nhận đi qúa xa hoặc ngược gió.

B/ Bằng Cờ ố cầm cờ trên tay hoặc kéo cờ lên xuống trên cột cao.

–- đánh 1 cờ ngang vai là Tích, đánh 2 cờ là Tè.

–- kéo 1 mầu cờ lên là Tích, kéo mầu khác là Te.ợ

— kiểu này tuy chậm và mệt, nhưng có vài lợi điểm : có thể truyền đi xa hơn âm thanh, hoặc đúng chiều gió vẫn tốt.

C/ Bằng Ðèn – một chớp nhanh là Tích, một chớp lâu gấp 3 lần là Tè (kiểu chơi này tiện về ban đêm và có sự yên tĩnh).

D/ Bằng Khói – dùng chăn, mền ướt đốt lên sẽ có khói đẹp. Truyền tin bằng cách lấy màn che khói, kéo lên rồi hạ xuống ngay là Tích (.);kéo lên để lâu gấp 3 rồi hạ xuống là Tè (-).

6. Cách Học Mật Mã Morse

· Mật mã Morse thường được ví dụ như một thứ Ngôn Ngữ, cho nên khi học 1 Ngôn Ngữ mới nào chúng ta cần phải có sự nhẫn nại và luôn thực tập những điều mình học.

· Sau đây là một vài cách học mật mã Morse mà chúng ta có thể dùng :

1. Âm Thanh – cách học nhanh chóng nhất là dùng âm thanh, thí dụ còi, tiếng động hay máy đánh Morse; người nọ đánh, người kia nhận. Khi mới bắt đầu hãy theo nhịp từ chậm đến nhanh.

2. Viết – ta mở bất cứ trang sách nào rồi dịch và biên lên giấy; sau vài 3 ngày, lấy ra dịch ngược lại. Cứ làm thế sẽ thành thạo một cách nhanh chóng.

3. Chia bảng Mật Mã Morse thành những khuôn-mẫu (patterns), sẽ giúp nhớ các mẫu tự nhanh hơn.

Thí dụ chia theo từ Tích và Tè – E = .         T = – I = .. M = – –     S = … O = – – –

7. Tháp Morse:

Tháp Morse

Tháp Morse

Một Kiểu Bảng Morse Khác để dể hình dung khi học

Một Kiểu Bảng Morse Khác để dể hình dung khi học

8. Ðúc Kết

· thời xa xưa, con người đã dùng nhiều cách để truyền tin với nhau.
· năm 1835, sau sự ngẫu nhiên nghe lóm bàn luận về Nam-châm-Ðiện, Samuel F B Morse phát minh ra máy điện tín và truyền tin bằng Mật Mã Morse.
· Mật mã Morse là môt Hệ-Thống (system) thay thế các Mẫu Tự bằng sự kết-hợp (combination) Chấm-và-Nét (dots-n-dashes), do đó các thơ tin (messages) có thể được truyền đi bằng nhiều cách; như điện tín, còi và khói.
· Ngày nay Mật mã Morse được sử dụng trong việc tập hợp, trong các hội trại, trò chơi lớn.
· Trong tổ chức GĐPT, truyền tin bằng Mật Mã Morse được dùng để luyện tinh thần đồng đội, cùng dạy tính cần cù nhẫn nại cho đoàn sinh.
· Truyền tin bằng mật mã Morse được xử dụng dưới nhiều hình thức khác nhau; như Còi, Tù Và hay Kèn; bằng cờ, đèn hay khói lửa .. .. v.v.
· Cách học Mật Mã Morse nhanh nhất là dùng Âm Thanh, Viết xuống giấy và chia Bảng Morse theo những khuôn mẫu.
· Nhưng, cũng giống như học 1 Ngôn Ngữ mới ta cần phải có tính nhẫn nại khi học Mật Mã Morse, và luôn luôn phải tập dợt thường xuyên …


Biên soạn từ nhiều nguồn trên Internet

http://gdptductam.com

"morse bằng đồng"ÂlAn Cưáobai tho morse de hocbạn thân của morsebản tin truyền đi bằng mã morsebẢng mà 65 trong trò chơi lớnbang ma morse giai tro choi lonbảng mã tít tè ở trò chơi lớnbảng mat mã morsebảng moresbảng Morsebảng morsebảng morse gocbảng morse tam giácbang morse trang tri traibang morse trong traibảng morse và quốc ngữ điện tínhbảng tra mã morse dễ sử dụngbang truyenbang truyen tin morse hình thápbang3 morsecac loai ma tro choi morsecách dạy morse haycách đánh morsecach giai nhanh ma morsecách họccach hoc bang morsecach hoc bang morse nhanh nhatcách học chơi morsecach hoc mã morsecach hoc morsecách học morsecách học morse nhanh nhấtcach hoc mose nhanh nhatcách học một ngôn ngữcach hoc mot thu ngon ngu hieu quacách học ngôn ngữ tín hiệucách học nhanh bảng morsecach hoc nhanh truyen tincach hoc tin hieu morse nhanhcách học tín hiệu morse nhanh nhấtcach lam bo danh may chu morsecách nghe bảng morsecach nghe morse trong tro choi loncach nhan biet mat ma morsecach thoi morsecach thuc tap hop morsecách truyền tin mât hội trại lơncánh senchochoi game morseChùachuyen mon truyen tin morsechuyen nguon ngonchuyện về mật mã morseclip dạy cách học ngôn ngữ người câmcòi morse tập hợpcongdanh morsedãy morsedich tu ngon ngu thuong ra morseđiện tínđịnh nghĩagdptgdptductamgdptductam.comgiao an day morse ở tiểu họcguitarhathe thong tin hieu dung trong tro choi lonhệ thống truyền tin đánh morsehình thức truyền tin bằng morsehoahọa sĩ samuel morsehoc bang ma morsehọc cách chơi morsehoc cach truyen tin hieu morsehọc đánh morsehoc morse bang am thanhhoc morse nhanhhoc mosre the nao hieu qua nhanh nhathoc truyen tin gdptHọphướng dẫn sử dụng bảng mã morselam sao de nho tin hieu morse nhanhlam the nao de hoc tot morselểlịch sử mật mã morselịch sử máy điện tín morsema moc samuel morse năm 1832ma morsema morse nhu the naomắtmat mamật mã kiểu morsemat ma morsemat mã ngon ngu ánh sángmật mã truyền tinmật thư trò chơi lớnmáy điện báo năm 1844maý điện tínmáy điện tín của samuel năm 1837máy Điện tín morsemáy điện tín năm 1844máy điện tín và samuel morsemay truyen tinmáy truyền tín hiệuMẹmo ta hinh thuc truyen tin bang ma morseMorsemorse / tin hieu truyen tinmorse bảngmorse code translatormorse duoc phat minh ngay nao?morse nguoi mimorse phát minh ra điện tín vào năm nàomorse trong tro choi lonnamngôn ngữ âm thanh morse cổ xưangon ngu gia ma morsengôn ngữ morsengon ngu truyen tinngon ngu truyen tin hieungon ngu tryen tinh hieu bang den tren biennguoinguoi truyen mat ma morsenguồn gốcnguồn gốc bảng morsenguồn gốc của morsenguồn gốc của tín hiều morsenguồn gốc morsenguon goc ngon ngunguon goc ngon ngu thoi thuong conguon goc tín hiệu morsenguon goc tin hieu ti tenhung cach truyen tin matnhững câu chuyện về bảng mã morsenhung cau chuyen ve morsenhung loai tin hieu trong tro choi lonongphản hồi về ngôn ngữ của chúaPhậtphát minh khoa họcphat morse tieng vietphúcphuong phap de truyen am thanh di xaphương pháp nhậnphuong phap nho morsephuong thuc truyen tin bang khoi lua cua nguoi da do o bac myquy mước morsesáchsamuel f.b mores phát minh ra điện báo năm 1844samuel finleySamuel Finley Breese Morsesinh hoạtsinh hoat gdptSư Côsu dung am thanh truyen tinsử dụng morsesu hinh thanh va phat trien cua dien tin morsetác dụng truyền tin morseTâmtập giải morse trong trò chơi lớntập hợp bằng tin hiệu mosretaytelegraphtelegraph samuel morsethăngtháp Morsethiềnthong tin duoc truyen di bang cach naothư tínti hieu ngon ngu va tin hieu tham mytim bang morsetim hieu ngon ngu hoc khoi lieutim hieu nguon goc ngon ngu morsetim hieu phat minh may dien tin (cuoi the ki 19) telegraghtim hieu ve ma morsetim hieu ve morestìm hiểu về morsetim hieu ve ngon ngu maytim hieu ve ngon ngu ngay naytim hieu ve nguon goc cua tro choi morsetín hiệu đèn trò chơi hội trạitín hiệu morsetin hieu morse trong hoi traitin hieu truyen tin morsetinh hiệu tập hợp morsetit te trong truen tinto chuc gdptTrạitrăngtranhtrò chơiTrò Chơi Lớntro choi lon phat tin hieu truyen tin bang cach naotro choi lon thap morsetro choi lon và bảng ky hieu moretrò chơi morsetrò chơi truyền tintrò chơi truyền tín hiệu morsetruong truyen tin vung tautruyen am thanh di xa bang cach naotruyền tintruyen tin bang moretruyen tin bang ngon ngutruyền tín hiệu bằng khói thời la mãtruyen tin hieu mật mãtruyền tin hình ảnh và âm thanhtruyen tin morsevideo dạy cách dùng mã morsevideo truyền tin bằng mật mã morseword
menu