Phim tài liệu: Bồ tát Thích Quảng Đức – Trái tim bất tử

Phim tài liệu: Bồ tát Thích Quảng Đức – Trái tim bất tử

Xin giới thiệu bộ phim tài liệu Bồ Tát Thích Quảng Đức – Trái Tim Bất Tử do đài truyền hình An Viên thực hiện một cách công phu.

http://www.youtube.com/v/pcOAOFrBx5Q?hl=vi_VN&version=3

Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay

menu
menu