Philippin: Chính phủ hợp pháp hóa Hôn lễ cử hành trong tự viện

Philippin: Chính phủ hợp pháp hóa Hôn lễ cử hành trong tự viện

Năm nay chùa Vạn Niên Phật Quang Sơn- Philippin làm công tác Phật hóa hôn lễ và đăng ký kết hôn, đã được sự chấp thuận của chính phủ và cục thống kê quốc gia Philippin. Đây là một đạo tràng tự viện Phật giáo, được chính phủ Philippin cấp phép chứng nhận đăng ký kết hôn.

Vừa qua, thông qua việc đăng ký dân sự, chính phủ Philippin đã cho phép chùa Vạn Niên được chứng nhận đăng ký kết hôn, cấp cho tự viện nước này những quyền hạn trong khuôn khổ pháp luật quốc gia. Chùa Vạn Niên có thể đăng ký chứng nhận cho người mới kết hôn thuộc giới Phật giáo trong phạm vi toàn quốc.

Phật hóa hôn lễ là gì? Phật hóa hôn lễ chính là định vị lập trường quan hệ vợ chồng của giới Phật giáo, do quý thầy xuất gia chứng phước cho đôi vợ chồng mới cưới, nhấn mạnh bản thân hôn nhân là khẳng định, là gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ, mà không phải là trên hình thức hôn lễ. Phật hóa hôn lễ trang nghiêm đơn giản và có ý nghĩa, chứng minh nam nữ hai bên đều là đệ tử của Tam bảo. Việc lập gia đình sau kết hôn cũng tất nhiên là Phật hóa gia đình, nên gọi Phật hóa gia đình là gia đình tín thọ phụng hành Tam bảo và thật tiễn Phật pháp, biết tu trì 5 giới, mười điều thiện.

Phật hóa hôn lễ làm phát triển diện mạo mới ở Philippin, biểu hiện xu hướng phong cách riêng trang nghiêm, long trọng, trang nhã, độc đáo của thời đại hiện đại hóa. Có tình người, chung cuộc sẽ có quyến thuộc; tin tưởng dưới sự chứng nhận phước báu của chư Phật Bồ tát, trong sinh hoạt có Phật pháp, tình cảm sẽ càng thăng hoa, gia đình sẽ càng hòa thuận.

Hải Châu dịch (Theo zhfgwh/Giác Ngộ Online)

menu