Phật sự tại Tang lể Cố Ni Trưởng Thích Nữ Thượng Bảo Hạ Nguyệt

6

–          20h tối thứ 3, GĐPT Đức Tâm sẽ có buổi thọ tang Cố ni sư trưởng Thượng Bảo Hạ Nguyệt.

–          Theo thông tin từ Quý ni sư, GĐPT Đức Tâm sẽ phụ trách công việc: Giữ xe, trật tự, vận chuyển.

–          Do Phật sự diễn ra trong suốt nguyên tuần, nên công việc được phân chia cho các anh chị em đăng kí trong các ngày theo lịch sau, ace nào chưa có tên vui lòng đăng kí sớm để tiện thu xếp.

–          Lịch áp dụng cho sáng và chiều; riêng đối với các buổi tối, anh chị em thu xếp được, tập trung tại trú xứ vào tất cả các ngày trong tuần.

NGÀY BUỔI SÁNG (06H – 12H) BUỔI CHIỀU (12H – 18H) GHI CHÚ
Thứ 2 HT: Nguyên Thiện, Nguyên Quang, Nguyên Thuận, Nguyên Thiện

ĐS: A. T Anh, A. Thảo, A. Thắng, A. Điền, C. Hà

HT: Minh Huệ, Nguyên Thiện, Nguyên Phương

ĐS: A. T Anh,  A. Thắng, A. Điền, A. Đức, C. Nga

Thứ 3 HT: Nguyên Thành, Nguyên Trí

ĐS: A. T Anh,  A. Thảo, A. Đức, A. Duy

HT: Nguyên Hùng, Nguyên Thuận

ĐS: A. T Anh, A. Duy, A. Đạt, A. Toại,

Thứ 4 HT: Minh Huệ, Minh Lợi, Nguyên Trí

ĐS: A. T Anh, A. Thảo, A. Điền

HT: Minh Huệ, Nguyên Thiện, Nguyên Thịnh

ĐS: A. T Anh, A. Điền, A. Duy, A. Đạt, A. Toại,

Thứ 5 HT: Minh Huệ, Nguyên Thuận, Nguyên Trí

ĐS: A. T Anh, A. Thảo, A. Điền,

HT: Nguyên Hùng, Nguyên Quang, Nguyên Thuận

ĐS: A. T Anh, A. Điền, A. Duy, A. Đạt, A. Toại,

Thứ 6 HT: Nguyên Thành, Nguyên Thiện

ĐS: A. T Anh, A. Thảo,

HT: Nguyên Hùng, Nguyên Thành, Nguyên Thiện

ĐS: A. T Anh, A. Đạt, A. Toại,

Share.

About Author

Comments are closed.