Phật học viện Trung Quốc long trọng cử hành lễ tốt nghiệp khóa 2007

Phật học viện Trung Quốc long trọng cử hành lễ tốt nghiệp khóa 2007

Cuối tuần qua, toàn thể giảng viên, Tăng sinh cùng cử hành pháp hội tụng kinh cầu phước tại Đại hùng bảo điện chùa Pháp Nguyên – Bắc Kinh. Pháp hội do Trưởng lão Truyền Ấn – Viện trưởng Phật học viện Trung Quốc kiêm Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc chủ lễ. Tiếp theo, long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học tăng tại lễ đường Phật học viện Trung Quốc.

 

Các bậc lãnh đạo trong lễ tốt nghiệp có: Trưởng lão Truyền Ấn – Viện trưởng Phật học viện Trung Quốc kiêm Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; ông Viên Sa – Phó Cục trưởng Nhị cục Ủy ban Mặt trận Trung ương và đông đảo các học giả.

Lễ tốt nghiệp khởi đầu trong bài Quốc ca trang nghiêm. Trước hết, Viện trưởng Phật học viện TQ – Trưởng lão Truyền Ấn phát chứng thư tốt nghiệp cho các Tăng sinh. Phó Ty Trưởng Trương Kiếm và Phó Cục trưởng Viên Sa lần lượt phát biểu những điểm trọng yếu. Đầu tiên, ông Trương Kiếm đại diện cho ông Vương Tác An – Cục trưởng Tôn giáo Quốc gia và ông Trương Lạc Bân – Phó Cục trưởng chúc mừng cho các giảng viên cũng như toàn thể Tăng sinh tốt nghiệp. Ông hướng về các Tăng sinh nêu lên mấy điểm nguyện vọng:

1- Nhận thức đại cuộc: Bao gồm sự phát triển nền kinh tế xã hội Trung Quốc; phát triển sự nghiệp tôn giáo Trung Quốc trong thời kỳ hoàng kim; tạo sức ảnh hưởng và tạo địa vị quan trọng của Phật giáo Trung Quốc đối với quốc tế.

2- Phát đại nguyện: Cần phải báo ân chúng sinh, báo ân quốc gia, báo ân sư môn.

3- Học đại học: Phải giác ngộ trí tuệ của Đức Phật, chuyên tâm nghiên cứu Phật học, học tăng nào có điều kiện nên vào học trường Cao đẳng Quốc gia, để cải thiện cơ cấu kiến thức, xây dựng cho mình về quan niệm và thói quen học tập suốt cả cuộc đời.

Ông Viên Sa đại diện Cục Tôn giáo cũng nêu lên ba điểm hy vọng: Tiếp tục học tập, đem trí thức Phật pháp mà mình đã học đưa vào xã hội, phục vụ quần chúng để họ càng tin sâu về giáo lý của đạo Phật hơn nữa; hoằng dương giáo nghĩa chân chánh của Phật pháp, phát triển tùy theo thời đại, phải có sự sáng tạo mới để giải thích và mở rộng giáo nghĩa; đối với xã hội cần phải gánh vác trách nhiệm, trong sự giáo hóa về mặt đạo đức xã hội, cần phải phát huy tích cực nhân tố Phật giáo

Trưởng lão Truyền Ấn khai thị những điểm quan trọng, Trưởng lão gửi gắm bốn điều hy vọng cho các Tăng sinh tốt nghiệp: Không quên lời huấn thị của Viện là “Tri ân báo ân”, là bực sa môn Thích tử xuất gia, là học tăng tốt nghiệp của Phật học viện Trung Quốc cần phải biết “tri ân và báo ân”, đồng thời phải áp dụng đúng chỗ, nỗ lực thực hành; không thối chuyển tâm ban đầu. Lấy “gánh vác gia nghiệp của Đức Như Lai” làm trách nhiệm cùa mình, đem sự nghiệp lợi sanh của Phật giáo hoằng dương rộng rãi, sơ tâm tròn đầy, trước sau như một; tiến thủ không ngừng, quảng học đa văn, tinh tấn nỗ lực, tu và học phải xem trọng như nhau; không bỏ chúng sinh. Sau khi tốt nghiệp phải có tinh thần ý thức và trách nhiệm đảm đương, kế thừa tinh thần Bồ tát “không cầu an lạc cho mình, chỉ nguyện cho chúng sinh lìa khổ được vui”. Luôn tâm tâm niệm niệm không rời bỏ chúng sinh, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh, khai mở trí tuệ, tịnh hóa nhân tâm, phục vụ đại chúng, báo ân xã hội

Cuối cùng, học tăng Lai Hạo khóa 2009 đại diện toàn trường bày tỏ sự chúc mừng qua lời phát biểu đối với buổi lễ tốt nghiệp viên mãn của các học trưởng (cách gọi tôn trọng đối với bạn cùng học). Học tăng Đương Cứu khóa 2007 thay mặt cho các học tăng tốt nghiệp nói lời cảm tạ.

Buổi lễ tốt nghiệp khóa 2007 của Phật học viện Trung Quốc, đã kết thúc viên mãn trong bài “Tam bảo ca” trang nghiêm thanh tịnh vào lúc 11 giờ trưa.

kythi 1.png

Trưởng lão Truyền Ấn niêm hương chủ lễ

kythi 2.png

Tụng kinh tại Đại Hùng Bảo Điện

kythi 3.png

kythi 4.png

Quang cảnh lễ tốt nghiệp

kythi 11.png

kythi 6.png

Trưởng lão Truyền Ấn phát bằng tốt nghiệp
cho các học tăng

kythi 7.png

Trưởng lão Truyền Ấn khai thị

kythi 15.png

Xướng bài “Tam bảo ca”

kythi 16.png

kythi 18.png

Chụp ảnh lưu niệm

  • Thanh Như dịch theo thông tin Phật học viện Trung Quốc – Theo Giác Ngộ Online
menu