Pháp Âm – Tuổi Trẻ Vào Đời…

Nguồn: Pháp Âm Hoằng Pháp Online

Pháp Âm: Tuổi trẻ vào đời – Khóa tu mùa hè 2010 đợt 1

Giảng Sư: TT Thích Phước Tiến

http://media.chuahoangphap.com.vn/Phapam/Video/Phap_Thoai/Mua_He/He2010/tuoitrevaodoi_thichphuoctien.wmv

menu