Pháp âm: Cánh cửa hạnh phúc

Pháp âm: Cánh cửa hạnh phúc

Bài pháp âm Cánh cửa hạnh phúc do Giảng sư – hòa thượng Thích Giác Hạnh giảng tại Phật thất 66, Chùa Hoằng Pháp.

Mời ace cùng xem và cảm nhận được thế nào là hạnh phúc…

[display_podcast]

menu