Tiêu điểm
0

[CHỊ ƠI!] Sao trại Hạnh lại lấy tên Tâm Chánh?

Đến năm 1989, khi chị Tâm Chánh xả bỏ thân tứ đại, trong cuộc họp của các huynh trưởng nữ đại diện cho các đơn vị với chị Phó ban và các ủy viên ngành nữ, tất cả đã thống nhất chọn tên Tâm Chánh cho trại Hạnh do BHD tổ chức.

1 3 4 5 6 7 231