[Thơ] Mừng lễ Hằng Thuận – Minh Đạo

access_time16/10/2014

MỪNG LỄ HẰNG THUẬN(21/09/2014) - NGUYÊN TÀI – DIỆU THANH

Tư Vô Lượng Tâm – Đâu chỉ nói ở đầu nơi

access_time16/10/2014

Trong cuộc sống đời thường, người ta thường bảo với nhau rằng: “Hãy sống với nhau bằng tấm lòng”. Vì không gì tồn tại và chân thật bằng cái tâm.

[Chị ơi] Pháp hội Thù Ân là gì?

access_time16/10/2014

Giờ học Phật Pháp qua nhanh. Lam1 háo hức nói với chị trưởng: – Chị ơi! Nói về Pháp Hội Thù Ân đi chị! Sao

Kỳ thi Kết khóa bậc Kiên 18 và hết năm thứ 1 bậc Trì 14 – GĐPT Gia Định

access_time20/05/2014

Theo tinh thần đề án Phật sự BHD GĐPT Gia Định năm 2014 đã được thống nhất, trong đó có việc tổ chức kỳ thi Kết khóa bậc Kiên 18 và hết năm thứ 1 bậc Trì 14 của GĐPT Gia Định. Đây là một Phật sự truyền thống của BHD nhằm tổng kết, đánh giá kết quả tu học cho Huynh trưởng học viên theo đúng chương trình, thời gian tu học của GĐPT Việt Nam đã ấn định.

Hỏi đáp về An cư kiết hạ

access_time19/05/2014

Các em biết có mùa An cư, có ngày Tự tứ, vì trong chương trình Phật pháp của các em (bậc Trung thiện) có bài An cư Kiết hạ. Huynh trưởng phải tìm hiểu để khi giảng bài cho các em, nếu các em có thắc mắc kiểu nào cũng phải trả lời kiểu ấy!

[Thơ] Nguyện lành trọn duyên – Minh Trung

access_time06/03/2014

Thế mà tám năm sau, Thầy đã làm được điều Thầy nói với con. Dù nay duyên Lam của Thầy Trò mình chưa tròn, nhưng đạo tình con lưu giữ. Kính dâng Thầy đôi dòng cảm tác.

menu