Thơ
3

Thuyền và bến

Thuyền tâm mãi đậu bên bờ vắng Mờ ảo sương khuya ướt bến chờ Bởi…

1 114 115 116 117 118 231