Tập trung ôn tập trước kỳ thi vượt bậc Trung – Chánh – Hòa – Trực

Sáng chủ nhật 19/12. các sĩ tử tham gia kỳ thi vượt bậc Trung thiện – Chánh thiện – Hòa – Trực đã có mặ tại tu viện Quảng Hương Già Lam để được phổ biến các kiến thức ôn tập cho kỳ thi. Một số hình ảnh do phóng viên Thắng mập ghi nhận được:

—  Tập trung điểm danh, khác với kỳ thi lần trước, kỳ thi lần này đơn vị ta có khá đông thành viên tham dự
%name
%name
%name
%name

– Các sỹ tử Đức Tâm tham dự kỳ thi
%name
%name
– Anh Hải phổ biến một số điều cần chuẩn bị%name
– Sau khi chia đội. sao mấy anh chị này toàn đứng đầu dậy, chắc mấy em thấy “già quá” nên cho lên hàng đầu đây, hehe%name
%name
%name
– Anh Minh Trung phổ biến các nội dung chính cũng như tinh thần trong kỳ thi lần tới%name
%name
%name
%name

%name

– Chân dung phóng viên Thắng Mập
%name
– Sau đó, các đội tiến hành tự trị để chuẩn bị cho kỳ thi%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
– Anh Minh Trung phát đề cướng ôn thi, nhìn ít vậy chứ phải ôn nguyên chương trình luôn mới đủ, hixhix
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

Chúc các sỹ tử tinh tấn, dõng mãnh để bước vào kỳ thi vượt bậc sắp tới nhé…

menu