Nhớ Tiếng Còi SOS Thác Mai

Canh ba lửa trại vừa tàn

Rừng thiêng thanh vắng, thác ngàn lao xao

Hồn đi theo giấc chiêm bao

Đong đưa tiếng võng, ngọt ngào thác ru

Chốn rừng thiêng, chốn âm u

Đang say giấc điệp, bổng tù và vang

Đài thiêng, í ối gọi làng

Tiếng còi báo động, giục vang giữa rừng

Đèn soi, đuốc sáng tưng bừng

Gậy, ba lô sẳn, đi tìm kẻ gian

Trò chơi, thật giả, chưa bàn

Cờ thiêng đánh cắp, kẻ gian quy mình

Đừng đùa, những vật linh thiêng

Một lần cũng đủ, day mình, dạy ta (1)

Trò chơi đêm, đã đi qua

Thác Main SOS… SOS chúng ta nhớ hoài

Minh Đạo

(1) – ta ý nói người khác

menu