Nhớ Thầy

Vui xuân Tân Mão chưa tròn
Niềm vui  chợt tắt chúng con mất thầy
Trời xuân nặng trĩu tầng  mây
Cõi lòng thấm đẩm những ngày buồn thương
Tiếng chuông ngân, tiếng thở dài
Nhớ thầy nghe bước chân ai cũng buồn
Bồ đề lá đổ như tuông
Cây xanh cũng cảm cũng buồn lệ rơi
Hàng cây trước cửa quen hơi
Tthầy đi trong gió lá rơi xuống thềm
Màu tang phủ xuống bóng đêm
Rưng rưng con nguyện thầy lên niết bàn

Minh Đạo
menu