Nhật ký Tuyết Sơn

Thảnh thơi nương bóng Già Lam tự

Hồn nhiên dáng nhỏ hướng bóng từ

Chim oanh muôn ngã về chung lối

Vui giữa trời xanh đón chân như

————-

Thị Thất thân thương lòng nhớ mãi

Lam về lưu luyến dạ không phai

Kỉ niệm bên nhau xin khắc giữ

Đi trọn đời Lam tháng năm dài

————-

Giác Viên hai chữ thân thương quá

Tình Thầy như biển cả bao la

Cho con tắm mát hồn lân mẫn

Thong dong tự tại cõi ta bà

————-

Vườn Ông Mười đó đang chờ đón

Đàn chim lưu dấu bước chân son

Bao nhiêu gian khó không nề sá

Vung đắp kiên trung, nghĩa vẹn toàn

————-

HGT – Trích Nguyệt San 64

menu