Nhật ký sinh hoạt 2.10.2011

Nhật ký sinh hoạt 2.10.2011

Ngày sinh hoạt 2.10 do đoàn Nữ PT trực. 2 đoàn Nam PT – Nữ PT vừa đi trại liên đoàn trở về, nên không nhiều hoạt động trong buổi sinh hoạt. Các hoạt động diễn ra như thường lệ. Câu chuyện đầu tuần về lòng nhân ái do đoàn Nữ PT thực hiện. Buổi sinh hoạt kết thúc sớm, sau đó BHT họp triễn khai các hoạt động trong tháng.

Một số hình ảnh của ngày sinh hoạt 2.10

menu