Nhật ký sinh hoạt 09/04/2011 – Tập đá banh

Chủ nhật 9/4, trú xứ Diệu Giác còn khá đông Tăng, Ni, Phật tử về cúng thất tuần của Cố Ni Trưởng. Ace Đức Tâm được quý Ni sư tạo điều kiện cho sinh hoạt tại nhà sinh hoạt chung của các em nhà tình thương Diệu Giác.

– Cả nhà tịnh tâm đầu giờ trước khi lể Phật

%name
%name

– Chào cờ Sen Trắng, chào cờ Gia Đình.
%name

– Các đoàn lần lượt báo cáo sĩ số
%name
%name
%name

– Anh Liên Đoàn trưởng đến với cả nhà câu chuyện đầu ngày, nhắc nhớ nhau cùng chung tay vào Phật sự lớn nhất trong năm. Đêm văn nghệ PĐ thành kính dâng lên Đức Thế Tôn,…
%name
%name
– Các đoàn tự trị, phổ biến một số công việc chuẩn bị cho Phật Đản
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

– Sau đó vào giờ học Phật Pháo, bậc hướng thiện khá đông do các các em ở Bà Rịa theo Ni sư về viếng tang Cố Ni Trưởng
%name
%name
%name
%name
%name

– Một thầy – một trò khá nhiều hén…
%name

%name
%name %name

– Trong khuôn viên chùa, Quý Tăng Ni đang cúng thí thực
%name
%name
%name
%name
%name
%name

– Đảnh lể Cố Ni trưởng tại Linh Đường
%name
%name

– Sau đó cả nhà kết dây thân ái ra về, BHT ở lại họp triển khai các công tác PS sắp tới

– Anh Nguyên Hùng và anh Nguyên Thành đang trao xuất tài trợ cho anh em tập luyện đá bóng
%name
%name

– Một số hình ảnh tập đá banh chung với đơn vị Đức Dũng, một đội bóng khá mạnh tại giải lần này
%name
%name
%name
%name
%name
%name

– Hình ảnh tập luyện vào sáng thứ 3…
%name
%name
%name

menu