Nhật ký sinh hoạt 07/11

Những ngày cuối năm, các công tác Phật sự không còn nhiều… Thời gian khá trống cho các đoàn tổ chức những hoạt động riêng của đoàn mình… Hình ảnh buổi sinh nhật 07/11 do đoàn Nam PT trực…

– Dự kiến phụ Quý Ni sư dọn dẹp củi, nhưng trời mua nên được giao cho việc khác, cắt giấy để làm bánh…

%name
– Lể Phật đầu giờ, khá vắng ace
%name
– Tập trung chào cờ Sen trắng, chào cờ Gia Đình

%name
%name

– Tiếp theo là câu chuyện đầu ngày của đoàn Nam PT. Đoàn Nam PT tiếp tục tái hiện lịch sử GĐPT Việt Nam. Tuần này giới thiệu về cuộc đời của Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám – sáng lập viên tổ chức GĐPT Việt Nam
%name
%name
– Sau đó các đoàn chào cờ và sinh hoạt đoàn

%name
%name
%name

%name
– Vào giờ học PP, có đến 5 anh chị tham gia trại HL nên các bậc học chung khá nhiều…%name
%name
%name
%name
– Bên ngoài trời mưa khá to, cả nhà sinh hoạt vòng tròn bên trong đoàn quán… Sau đó kết dây thấn ái ra về…%name

menu