[Nhạc trình diễn] Kính mừng Phật đản sanh – NS Chúc Linh

[Nhạc trình diễn] Kính mừng Phật đản sanh – NS Chúc Linh

321466_462675727136334_425378121_n

Nhạc và lời : Chúc Linh
Trình bày : Hợp ca nam nữ

http://www.nhaccuatui.com/m/Q8tOEC11JQ

********

1. Hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn
Hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản Đức Thích Ca Mâu Ni
Phật tử Phật giáo thế giới khắp muôn phương cung đón Từ Tôn
Phật tử Phật giáo năm châu giương cao đuốc tuệ tỏa sáng ánh đạo vàng.
Lâm Tỳ Ni hoa Vô Ưu nở thắm.
Mừng đón Đấng Thiên Nhân Sư – Đại giác
Mây tung hoa năm sắc hào quang
Trong nắng mai chim líu lo hòa ca
Vui thay ! Vui thay ! nhân duyên lớn Phật vào đời.

Phật giáo thế giới hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn
Phật giáo năm châu hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn.

Phật pháp chiếu sáng quê hương rạng ngời
Mừng đón Phật đản Đấng Thế Tôn
Đạo pháp xương minh muôn hoa cúng dường
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn.

2. Hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn.
Hân hoan kính mừng Đại lễ Phật đản Đức Thích Ca Mâu Ni
Một lòng thành kính dâng lên nén tâm hương thơm ngát mười phương.
Người người cùng chắp tay sen nương theo chánh đạo hương chân lý Phật Đà.
Tâm từ bi gieo an vui hạnh phúc.
Đường Bát Chánh đem tin yêu rộng khắp
Tay trong tay ta nối tình thương
Vai sát vai ta kết nên đài sen
Pháp giới vô biên ngân vang tiếng chuông hòa bình.

Phật giáo thế giới hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn
Phật giáo năm châu hân hoan kính mừng
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn.

Phật pháp chiếu sáng quê hương rạng ngời
Mừng đón Phật đản Đấng Thế Tôn
Đạo pháp xương minh muôn hoa cúng dường
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn.
(Đạo pháp xương minh muôn hoa cúng dường
Đại lễ Phật đản Đấng Thế Tôn.)

menu