[Nhạc GĐPT] Ngọn Đuốc Tâm Minh – Bửu Ấn

[Nhạc GĐPT] Ngọn Đuốc Tâm Minh – Bửu Ấn

Sáng tác: Bửu Ấn
Trình bày: Nguyên Quang

http://www.nhaccuatui.com/m/dKNUKvGQZcuv

Ngọn đuốc Tâm Minh tiếp truyền cho tâm mình
Truyền đăng đèn Như Tâm Tâm Chánh Nguyên Minh
Thời gian tỏ bừng ánh sáng quang vinh thành làn gió mát chốn nhân sinh
Phụng sự dân tộc và Đạo pháp
Gìn giữ Chánh tâm trong mỗi việc làm. Nhà Lam, GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Một hướng một đường chánh pháp siển dương
Vì bùn Sen tỏa thêm hương nêu gương trí tuệ và tình thương
Tiền nhân với thâm ân mở lối, hạt Bi Trí Dũng nở ngàn nơi
Đạo vào đời Lam sáng tươi
Hàng hàng Đoàn sinh Huynh trưởng đang tiếp nối Phật pháp chấn hưng cho cuộc sống.
Cùng thân ái chung xây tình thương
Hòa hợp đời vui ngát hương Lục Hòa Tin Yêu Bát Chánh hạnh phúc khắp cõi người
Gìn giữ Chánh tâm trong mỗi việc làm. Nhà Lam, GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Đừng quên một thời thắp lửa Yến phi
Trọn đời Tâm khuyến với Duy trinh giơ cao đuốc Tuệ tìm bình minh

menu