Nhà Tôi Đó

Nhà tôi đó mênh mông những tháng ngày

Bên nhau tay kết nối một vòng tay

Chia nhau vui buồn có những phút giây

Tình Lam đó đắp xây cao lý tưởng

Nhà tôi đó anh chị chỉ bao điều

Bạn cùng em tin mến thương yêu

Nhà tôi đó bên nhau cùng tu học

Hạnh phúc nào hơn, bên anh, chị, bạn, thầy

Nhà tôi đó còn có những phút giây

Rất đời thường – cũng buồn vui, thương ghét

Nhưng nhà tôi có một điều quý nhất

Xa nhau rồi vẫn luôn nhớ về nhau!

Hoa Nhài

menu