Nguyệt San Trễ

Gặp chị cho em hỏi câu này,

Nguyệt san nay đã lắm bài hay chưa?

Em hỏi thì chị cũng xin thưa,

Nguyệt san nay mới le que mấy bài!

———————
Tiện đây cho chị hỏi thêm nè,

Thế nay em đã có bài hay chăng?

Chị hỏi làm em cũng băn khoăn,

Em đây đang viết mà vẫn chưa ra bài.

—————–

Thế thì nguyệt san còn phải đợi dài dài…

Hỏi ai cũng chửa có  bài,

Ai ai cũng rứa thì lấy bài mô đăng!

He…he…he…he…

E.N

menu