Người Đoàn Phó – Tư Cách Và Nhiệm Vụ

1/ Định nghĩa:

Người đòan phó trước hết là một Huynh trưởng, mà huynh trưởng là những người lãnh đạo của sứ mệnh áo Lam để đào luyện thanh thiếu đồng niên trở thành những phật tử chân chánh góp phần xây dựng xã hội theo con đường Phật giáo ớ bất cứ cấp bậc và cương vị nào. Do đó người đòan phó phải có đầy đủ tư cách tốt đẹp mà thân giáo, phải nhận thức đúng đắn nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của mình mà phụng sự.

[tip]Có như vậy bạn mới là một người đòan phó thực thụ qua mục đích của trại huấn luyện Lộc Uyển của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.[/tip]

2/ Tư cách:

Là điều tiên quyết mà người đòan phó phải tạo được cho mình qua tác phong bên ngòai và phẩm chất đạo đức bên trong khi thân giáo người khác.

  • Tác phong:

Cái hình thức bên ngòai là cái nhìn đầu tiên mà người ta có thể đánh giá qua tiếp xúc tâm lý do đó để nhiếp phục người khác có một cái nhìn thiện cảm qua tiếp xúc đòi hỏi phải có tác phong bên ngòai thật đúng mực. Tác phong bên ngòai chính là :

a/ Sắc phục: áo quần nghiêm chỉnh, giản đơn, cấp hiệu phù hiệu đầy đủ được đeo đúng qui định. Tóc tai gọn gàng, thân người sạch sẽ… Tránh sự lòe loẹt, luộm thuộm cẩu thả… Sắc phục bên ngòai chính là cái nhìn đầu tiên qua ánh mắt tạo sự gần gũi để nhiếp phục hay dị ứng phản cảm.

b/ Họat động, ngôn ngữ: Đi theo sắc phục bên ngòai chính là những cử chỉ , lời nói thể hiện lên tất cả anh là ai. Do đó đòi hỏi sự đi đứng khoan thai tóat lên vẻ đỉnh đạc, từng cử chỉ phải lịch thiệp tôn trọng người khác. Sống đúng với 5 điều luật mà hằng tâm niệm. Từng lời nói phải tạo được niềm tin và uy tín ở người nghe bằng những lời nói thật lòng chơn chất trong hòa nhã, khiêm nhường.

–         Với ba bài pháp: Tứ chánh cần, Lục hòa và Tứ nhiếp pháp là quá đủ để chúng ta tạo được một tác phong, hình ảnh tốt cho mình trong con mắt đánh giá nhận xét của người khác hòng qua đó mà nhiếp phục họ. Tạo thuận lợi cho việc thực thi mhiệm vụ của một người lãnh đạo.

  • Phẩm chất đạo đức:

Chính là cái cốt lõi bên trong mà người khác khám phá ra được qua từng việc làm cụ thể của chúng ta trong cuộc sống với nhau. Phẩm chất đạo đức được hình thành qua sự đối đãi với nhau trong cuộc sống, tích tụ lại bằng những sự tâm niệm trở thành ý thức sống của từng cá nhân và được ảnh hưởng sâu sắc của sự giáo dục. Đối với một Huynh trưởng trong tổ chức phẩm chất đạo đức cần phải có là :

–         Tình thương: là điều tiên quyết vì đạo Phật là đạo từ bi, là đạo của tình thương và hiểu biết do đó nếu không có tình thương sẽ chẳng bao giờ có sự hy sinh, chẳng bao giờ có lý tưởng cao cả, chẳng bao giờ sống vì người khác từ đó làm sao thực thi được mục đích giáo dục của tổ chức. Chỉ có thương nhau thì mới sống với nhau trong lục hòa và tứ nhiếp pháp, là chìa khóa của rèn luyện phẩm chất đạo đức. Có thương nhau thì mới xây dựng và lắng nghe nhau bằng tình thương tự trái tim chân thật. Chính điều này sẽ giải hóa nhiều vấn đề trong cụôc sống chúng ta.

–         Hiểu biết: Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, người xưa có câu như vậy nhưng lại quá phù hợp với mọi thời đại. Hiều mình hiểu bạn sẽ dễ dàng cho phận sự của người lãnh đạo. Sự hiểu biết ở đây không chỉ hiểu biết đúng sai cơ lý mà còn phải hiểu biết sai đúng trong tâm lý trong tế nhị nữa. Đó mới gọi là sự hiểu biết đúng đắn, đúng chánh pháp.

–         Hy sinh, kiên nhẫn: Là cách sống quên mình bản lãnh, làm việc luôn vì quyền lợi , mục đích chung không vụ lợi. Sống vì mọi người. Sống như vậy thì bản ngã khó tự sanh, chế ngự được bản ngã thì luôn luôn lắng nghe người khác để nhìn nhận, dễ dàng hòa mình vào người khác một cách cởi mở. Tạo cho mình một phẩm chất tốt mà nhiếp phục, dẫn dắt.

–         Lòng trung kiên: là một phẩm chất bản lãnh không dễ có liền mà đòi hỏi ở sự nhận thức đúng sai rõ ràng và sự cảm nhận của thời gian gắn bó cống hiến. Luôn luôn giữ đúng chánh pháp, sống và làm việc đúng với nội quy quy chế của tổ chức. Không làm hoen ố uy danh của GĐPTVN cho dù bất cứ lý do nào. Mọi việc đều suy xét cẩn trọng dựa trên niềm tin chính đáng vào lập trường của tổ chức.

[tip]Như vậy với một tư cách chuẩn mực, người Đòan Phó nói riêng và Huynh trưởng nói chung có một sự ảnh hưởng lớn đến các đòan sinh. Tạo được niềm tin nơi quý phụ huynh và mọi người xung quanh đồng thời tạo cho mình một uy tín để dễ dàng hòan thành sứ mệnh của người huynh trưởng cho dù ở cấp độ nào. Xây dựng cho chính bản thân mình một tư cách tốt là việc làm đầu tiên của người HT đòan phó vậy.[/tip]

3/ Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của người Đòan phó về mặt chung và cá nhân phải là nhiệm vụ của một người huynh trưởng. Bên cạnh đó trong giới hạn quyền và cấp bậc thì người đòan phó lại có những nhiệm vụ riêng nhưng không kém phần quan trọng.

a/ Nhiệm vụ đối với bản thân: không ngòai việc tu rèn tạo cho mình một tư cách chuẩn mực, có giá trị thân giáo đối với mọi người xung quanh củng cố uy tín bản thân.

b/ Nhiệm vụ đối với đạo pháp & tổ chức GĐPT: cũng là nhiệm vụ chung của tất cả Huynh trưởng nói riêng và một người Phật tử nói chung. Đó là xiển dương đạo pháp, thấu hiểu giáo lý Phật đà lấy đó làm nền tảng cho việc tu tập của mình. Đem đạo vào đời một cách thực tế và nhất là phải có niềm tin vào chánh pháp, có một đức tin sáng suốt không mù quáng. Bởi vì GĐPT luôn nằm trong Hội và phục vụ đạo pháp cho nên phải có nhiệm vụ bảo vệ uy tín cho tổ chức, làm việc gì không được xa rời mục đích và nội quy quy chế của GĐPT cho dù ở cấp độ nào.

c/ Nhịêm vụ đối với phụ huynh đòan sinh: Tạo được lòng tin và sự thương mến đối với phụ huynh trong một chừng mực tế nhị, luôn luôn có sự liên lạc mật thiết.

e/ Nhiệm vụ đối với đòan sinh: Không ngòai tình thương và hiểu biết sống chan hòa , biết hy sinh vì đàn em. Phải có một cái nhìn nhạy bén về mỗi đòan sinh qua đó nắm bắt khả năng tư chất của mỗi đòan sinh mà phân việc, kỷ luật hay khen thưởng động viên nghiêm minh kịp thời. Nhất là luôn luôn có sự công bằng hợp tình hợp lý trong mọi công việc đối với đòan sinh của mình.

f/ Nhiệm vụ đối với cấp lãnh đạo: Gần nhất đó chính là Đòan trưởng, người đòan phó là cánh tay đắc lực của Đòan trưởng trong mọi công việc của đòan do vậy phải có sự phối hợp nhịp nhàng. Trong mọi công việc phải hội ý thông qua với đòan trưởng . Giữ gìn uy tín cho Đòan trưởng chính là một trong những nhiệm vụ của đòan phó. Phải khiêm cung dung hòa giữa các anh chị đòan trưởng và các đòan sinh. Đối với các anh chị trong cấp lãnh đạo cao hơn thì phải kính trọng, tế nhị ,luôn nhiệt tình nhận lãnh và cố gắng hòan thành trong mọi công tác Phật sự được giao một cách tự giác. Trong những nhiệm vụ riêng của người đòan phó phải nhớ rằng có những công việc mà người đòan phó không được vượt quyền trừ trường hợp cho phép.

[tip]Nhiệm vụ của người đòan phó nhìn chung nhất đó chính là nhiệm vụ thiêng liêng của một người Huynh trưởng phối hợp chặt chẽ với các cấp liên đới trong việc xây dựng đòan nói riêng và đơn vị nói chung ngày càng vững mạnh.[/tip]


4/ Kết luận :

[important]Người đòan phó chính là một huynh trưởng; cho nên chân dung của người đòan phó trong mọi người phải là một hình ảnh đẹp của một người huynh trưởng tận tụy, hết lòng vì công việc vì đàn em thương yêu của mình. Sống không bản ngã và bản lãnh. Có như vậy thì người đòan phó mới thực sự hòan thành sứ mệnh cao cả của mình góp phần vào xây dựng lý tưởng sống cao đẹp mà chúng ta đã chọn. [/important]


Nguyên Hùng – Trích  Nguyệt San 65

Người đoàn phó ( Tư cách và nhiệm vụ )
menu