Ngày Mẹ

Ngày vội qua

Chiều tắt nắng

Bóng đêm về bao phủ khoảng không gian,

Đôi mắt nai tỏ vẻ mơ màng,

Tâm chết lặng giữa hai miền sáng – tối.

Rồi ngày mai

Bóng tối ngập tràn.

Mẹ ôi!

Vĩnh biệt tiếc thương muôn ngàn…

Lá vàng thoát đã lìa cành,

Mùa đông lạnh giá ngập đầy cô thân.

Xin mẹ ngủ,

Yên giấc dài miên viễn…

Với đàn con,

Mẹ đã thức những đêm trường?

Hơi con thở mẹ như đang hiển hiện

Cõi lòng con chan chứa tiếng mẹ ru.

NGUYÊN NHẪN

(Trích nội san Quảng Hương số 2)

menu