Ngày hạnh

Ôi chao! Ngày Hạnh
Lại sắp gần kề
Ai nấy xôn xao
Mong ngày hội đến
Mỗi chị một tay
Làm cho ngày Hạnh
Càng thêm thành công

Triển lãm, nấu cơm
Vui là vui thật!
Cổng trại, vẽ tranh
Đố vui tu học
Vườn hoa nhân tạo
Văn nghệ, trò chơi

Tất cả thứ đó
Giúp cho ngày trại
Ý nghĩa, vui tươi
Thương chúc ngày Hạnh
Viên mãn, thành công.

NH – TH

menu