Ngày Đản Sanh

Hằng tuần con vẫn lên chùa,

Thắp hương lễ Phật cùng đua học hành.

Hôm nay ngày vía Đản sanh,

Trong lòng rộn rã, nhớ pháp lành truyền trao.

——————–

Gần ba nghìn năm xưa, Người lên đường tìm đạo

Dưới cội Bồ đề, Người đã đoạn diệt khổ đau

Đạt Tam minh, giác ngộ đạo nhiệm mầu

Hoằng truyền chánh pháp cho chúng sanh an lạc.

——————–

Bốn mươi chín năm, biết bao người được độ,

Biết bao lời pháp nhũ phá lầm mê.

Cuộc đời Người, bài học về thân giáo quá tuyệt vời

Phá tà kiến, định hướng đời chân chính.

——————–

Người đản sanh, phụ vương đã định ngôi thái tử

Nhớ lời tiên tri, có biết bao chuẩn bị ngăn ngừa

Giáo dục hoàng triều chờ đón một thánh vương

Bỏ tất cả, Người quyết tìm đường giải thoát.

——————–

Thọ giáo thầy, Cù Đàm nhanh chóng thành huynh đệ

Chưa đạt đến đích tìm, Người từ tạ ra đi

Có xá chi khổ hạnh sáu năm ròng

Thân tàn sức kiệt, Người chuyển đường tu tập.

——————–

Chọn trung đạo, Ngài chuyên tâm thiền định

Khai phá một hướng đi cho những kẻ mê mờ

Trọn cuộc đời, sống bình đẳng, vị tha

Ngài quan tâm đến mọi loài, không phân biệt.

——————–

Ngài thị tịch giữa Sa La song thọ

Di giáo rằng giới luật chính là thầy

Cứ tưởng thân tứ đại sẽ trả về cát bụi,

Có ai ngờ xá lợi vững ngàn năm.

——————–

Đạo vì đời nên Ngài thị hiện

Nương theo đời, mượn ngôn ngữ thế gian

“Chớ chấp ngôn từ để hỏng cả đường tu

Cũng đừng quá đại ngôn kẻo rồi mang khẩu nghiệp.”

——————–

Lời thầy dạy, chúng con xin ghi nhớ,

Nhắc nhở các em là cũng tự nhắc mình.

——————–

Mỗi năm kỉ niệm cúng dường,

Chúng con muốn dựng lại cuộc đời đức Phật:

Từ thái tử Tất- đạt-đa với bảy bước chân sen nở,

sống cuộc đời hoà nhập với thiên nhiên,

trải lòng từ cho cây cỏ muôn loài

đến sa môn Cù Đàm vượt muôn ngàn thử thách,

chứng đắc Như lai khai sáng đạo từ bi,

độ tận quốc vương, sát đế lỵ, thủ đà la,

cho người đời ngưỡng mộ Phật Thích Ca.

——————–

Tâm thành cung kính tỏ bày,

Mừng ngày Phật Đản lễ đài trang nghiêm.

——————–

Oanh Tỷ Muội

(NS Vườn Lam Đức Tâm. Số 62.Phật Đản PL 2551)

menu