Ngành nam

Ngành nam lấy Dũng làm đầu

Lấy Bi làm gốc, đối đầu giang lao

Ngành nam trí Dũng làm sao

Vượt qua giang khó, ngại chi thân này

Ngành nam chung sức đồng lòng

Núi cao cách mấy,cũng đều vượt qua

Ngành nam là thế đó anh

Không ham danh lợi, mới là ngành nam

Nguyên Đức

Trích Nguyệt San 60

menu