Ngành Đồng Đức Tâm tại Hội Hiếu 2010

Ngành  Đồng trong trang phục nhảy đồng diễn cùng 3 anh chị “xếp oanh vũ”
%name
%name
Chị Nguyên Hương với vai trò thư kí trại
%name

Em Hiếu Sơn đang đại diện đơn vị nhận giải

%name
%name
%name
– Chị Hoa Tâm đại diện đơn vị nhận quà lưu niệm
%name
%name
– Anh Nguyên Thành với vai trò đại diện cụm %name

menu