MỪNG TUỔI MỚI!

Trời chớm hương thu ngày cuối hạ
Gió đùa khe lá cúc đơm hoa
Tươi vui sức trẻ tâm đoàn kết
Anh em kiên định một mái nhà

Đón mừng tuổi mới, tuổi lên ba
Yêu thương! Trên, dưới, nếp lục hòa
Đồng tâm, bền chí chung lời hát
Vang mãi đất trời một tiếng ca

Đón mừng tuổi mới, cùng đổi mới
Ngay tự tâm mình mỗi chúng ta
Anh em nâng bước cùng tinh tấn
Vui chí trai Lam vượt đường xa

Khó khăn dẩu có nào đâu xá
Hào hùng vang vọng bài đoàn ca
Chúc nhau vung sới tươi màu áo
Vung đắp Lam tình mãi thiết tha!

HGT

menu