Mùa Sen Nở – Phước Nhẫn

Phật Đản đồng lòng xoay quanh Tâm
Chắp tay sen nở ngát hương đàm
Vô thường biến thiên sen vẫn vậy
Trắng trong tinh khiết chốn bùn tanh

Hóa thân, hoa pháp ngời nhập thế
Soi sáng mở đường qua cơn mê
Chúng sanh vang dậy lời kinh tụng
Chư thiên xưng tán Phật đản sanh

Bảy bước chân sen Người thị hiện
Rạng lối chân như đạo nhiệm màu
Khai thị chúng sanh ngộ nhập phật tri kiến
Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn

Ta bà ngũ trược, si mê tham đắm
Đau khổ trầm luân trong kiếp luân hồi
Quần sanh ảo tưởng, lầm đường, lạc lối
Từ nay thoát khỏi ác thế bùn hôi

Đóa sen hình ảnh muôn đời bất diệt
An nhiên tự tại trong dòng sinh diệt
Hợp cảnh duyên lành mùa hoa thơm ngát
Sen búp lòng thành, tâm nguyện kính dâng

Thêm mùa sen nở muôn loài hoan hỷ
Ca mừng Đản sanh Đức đại từ bi
Hoa Lam kết lại vòng tay nhân ái
Quỳ dưới Phật đài ánh sáng quang huy.

Phước Nhẫn

menu