Múa: Mẹ Từ Bi – VNCDPĐ GĐPT Đức Tâm

Clip múa Mẹ Từ Bi do ngành nữ biên đạo và biễu diễn, đây là tiết mục đã được đưa đi hổ trợ VNCD PĐ GĐPT Đức Phương, mời ace cùng xem:


Camera – BTV: Kimsunri

menu