Mùa hoa nở

Phật Đản về đây những cánh lam

Như hoa đua nở giữa mây ngàn

Chung tay xây kết bao tình thắm

Vun xới duyên lành đón Đản Sanh.

Sen tung tăng nở, ao bùn sáng,

Ưu đàm rộn rã, ánh dương quang,

Lam say sưa hát, chim hòa tiếng,

Nâu sồng trịnh trọng, chuông ngân vang.

Đường phố người đi như trẩy hội

Phật Đản tưng bừng bao hân hoan.

Hai lăm thế kỷ dường xích lại

Cảm niệm tâm tình: Phật trong ta.

Phước Nguyên.

menu