Mỗi Ngày Một Niềm Vui


Sáng thứ hai khởi động
Bắt đầu một ngày mới
Cố gắng cho suôn sẻ
Để lấy hên trọn tuần
——–
Ngày thứ ba, thứ tư
Ngày thứ năm, thứ sáu
Tiếp tục là thứ bảy
Lịch sinh hoạt mỗi ngày
Ai nào dám bỏ qua
——–
Ngày chủ nhật đợi mong
Cuối cùng rồi cũng đến
Hoàn tất việc trong tuần
Em đến chùa lễ Phật
Em đến đoàn cùng bạn
Em đến với chị anh
Chao ơi, em vui quá!
——–
Làm sao thế hả em?
Mỗi tuần chỉ một ngày
Có thấy mòn mỏi không?
Hãy tập sao cho được
Mỗi ngày một niềm vui!
——–
Vui bắt đầu từ đâu?
Hãy chánh niệm tỉnh thức
Hãy làm chủ đời mình
Hãy yêu thương mọi người
Được như thế em nghe!
——–
Oanh Tỉ Muội

menu