Lục Hòa nở hoa – Phước Nhẫn

Lục Hòa nở hoa – Phước Nhẫn

Tinh thần lục hòa, luôn tâm niệm anh chị em cùng tiến

Những lúc gian nan đối diện, hòa chung nhịp đập nào ta cùng vượt qua

Bão tố phong ba, xông pha… sá gì hiểm nguy đang chờ đợi

Xoay quanh tâm đi tới, ắt sẽ đến ngày ta hòa cung nhạc vui

Tinh thần lục hòa, ta chia sẽ bao yêu thương đắng ngọt

Lý tưởng cha ông nối gót ngàn đời ươm đức hạnh nở hoa

Có phải trong ta ngân nga tiếng chuông chùa trầm bổng

Tình thương sâu rộng hãy cho đi tâm vô lượng nghìn trùng

Tinh thần lục hòa, trái tim ta rung bằng thân tâm đồng cảm

Huynh đệ tình thâm in đậm những khoảnh khắc ngày qua

Trời đất bao la thân ta chính là nhà ôm vào lòng tất cả

Thương nhau vô chấp, vô ngã mới đúng là yêu thương

Tinh thần lục hòa, muôn phương rộn ràng trong câu hát

Ngời sáng tâm Phật, chân thật ánh sáng trí tuệ và từ bi

Tâm khảm mãi mãi khắc ghi dẫu vô thường bình thường hay biến hoại

Đồng vô ái ngại, Tâm hòa thường trụ Hòa, đá cũng phải nở hoa

Phước Nhẫn

menu