Lửa Dũng – Minh Đạo

Lửa Dũng – Minh Đạo

picture19_2021097699

Thắp lửa tin yêu, ngọn lửa hồng

Ngàn năm soi sáng, ý viên thông

Như vần trăng trải ra muôn chốn

Hun đúc đời Lam nguyện khắc lòng

Lửa Dũng bao đời, anh nối em

Truyền Tâm ánh lửa Đạo trui rèn

Đưa hình bóng Phật vào tâm hỷ

Giử nét thanh cao sáng rực đèn

 —

Truyền nhau hơi thở lửa Từ bi

San sẻ yêu thương chẳng tiếc gì…

Nuôi dưỡng lòng nhân luôn rộng mở

Để đời bớt những hạt sân si…

 —

Sống đúng châm ngôn: hạnh đủ đầy

Giử gìn lối sống giản đơn, hay

Không vương tham ái làm thay đổi

Giử mãi niềm tin đã đắp xây

 —

Lửa Dũng nhớ ngày tám tháng hai

Nhớ ngài Tất Đạt giã cung, ngai

Đi tìm chân lí xua u tối

Giải thoát chúng sanh khỏi nghiệp dài

 —

Hội Dũng cùng về gặp gở nhau

Đốt lên ngọn lửa để truyền trao

Anh em chào đón ngày tương ngộ

Kết nối tình Lam khắp địa cầu../.

Minh Đạo

menu