Thư Cáo Lỗi, Lời Tri Ân – CTVN Thương Về Miền Trung 2

LỜI TRI ÂN

Kính bạch Quý Chư tôn Hòa thượng, thượng tọa. Chư Đại đức Tăng Ni
Kính thưa quý nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân
Kính thưa quý anh chị Lam viên gần xa

Lời đầu tiên và trên hết cho phép chúng con đê đầu đảnh lễ quý Ngài để sám hối, vì Phật sự chưa thể viên thành cho dù bất cứ lý do biện minh nào từ ma chướng.
Cho phép chúng tôi, chúng em chân thành xin lỗi quý Chư liệt vị, quý anh chị em Lam viên gần xa vì đêm văn nghệ quyên góp cứu trợ đồng bào thiên tai lũ lụt “ Thương về miền Trung 2” không thể thực hiện được vào trước giờ trình diễn vì những lý do bất khả kháng từ bên ngoài.

Hơn một tháng cho những ấp ủ, chuẩn bị cho chương trình, anh chị em trong Khối Văn nghệ BHD Gia Định cùng các anh chị em trong dàn đồng ca và ban nhạc Nốt nhạc Lam cùng một số quý anh chị em lam viên khác đã có những khoảnh khắc thật nhiều kỷ niệm khó quên. Dù đường xa, hay trời mưa…có những anh chị em nhà mãi ở Bình Dương, nhưng vẫn có mặt mãi tận phòng tập bên quận 7… ai cũng cố gắng hết sức mình, hát bằng cả tấm lòng… hát bằng chính trái tim nhân ái chẳng nề hà chi… thương nhất là ban nhạc đã thu xếp không nhận show để dành cho “show mùa lũ lụt”… tất cả những hành động trân quý đó của quý anh chị em là vì Thương về miền Trung, thương về nơi quê hương Việt Nam mình còn nhiều khốn khó đang oằn mình chịu nhiều đau thương vì thiên tai.

Kính bạch Chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, kính thưa quý anh chị em Lam viên. Chúng ta từng được học, được dạy cuộc đời là vô thường, phải an nhiên trong từng khoảnh khắc cuộc sống đầy ô trược này…do vậy cái buồn là sự thoáng qua cơ lý trong cái “ không trình diễn sắc tướng”. Quan trọng nhất là cái vui “ trong tinh thần trình diễn vô tướng” trước ngoại lực ma chướng. Nghĩa là trong tinh thần chúng ta đã diễn rồi, thành công lắm rồi.

Sự biểu hiện cuối cùng chưa đủ duyên thì không thể hiện thế thôi. Trên hết là mục đích cuối cùng của việc chúng ta làm là quyên góp từ thiện, kết quả thực tế con số đã có từng đơn vị.

Chắc chắn quý anh chị trong BHD Gia Định sẽ cùng BHDTW chuyển những tình cảm này đến đồng bào và áo lam vùng lũ trong thời gian sớm nhất. Tất cả sự quyên góp xin chuyển về cho Uy viên Xã Hội của BHD để chị thống kê có con số chính xác để mọi người cùng biết.

Mục đích cuối cùng vẫn là một sự trọn vẹn của sự trình diễn những trái tim nhân ái bất chấp mọi chướng duyên, ma lực…thật hoan hỷ thay cuộc đời.

Xin hãy vui lên để vơi bớt phiền não.
Hãy yêu thương nhau dù dông bão ngập trời.
Cuộc đời vô thường, ma chướng nơi nơi
Hãy yêu nhau đi …vì “ Cuộc đời rất ngắn”


Lời cuối cho phép chúng con tỏ lòng thành kính tri ân Chư tôn Đức đã hết lòng thương yêu chở che cho chúng con, kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ quang thường chiếu.

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn những tấm lòng vàng của quý nhà hảo tâm đã ủng hộ cho đồng bào, kính chúc quý vị luôn luôn an lạc trong từng khắc giây hiện tại
Chúng em rất cảm kích sự động viên, tin tưởng giao phó của quý anh chị cho chương trình này. Kính chúc quý anh chị HT trong và ngoài BHD Gia Định thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Chúng tôi xin bắt tay thật chặt quý anh chị em lam viên đã đồng hành với chương trình trong thời gian qua. Thương chúc anh chị em luôn luôn tinh tấn và yêu đời.

Thành kính tri ân.


Đại diện Khối VNBHD Gia Định
UVVN – Nguyên Hùng

1
BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐỊNH BI – TRÍ – DŨNG
 
Số : 10.069/HDGĐ/TB
THƯ CÁO LỖI
TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ GIA ĐỊNH
Kính gởi:
– CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG, NI.
– QUÝ VỊ ÂN NHÂN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ GIA ĐỊNH
– QUÝ VỊ ĐẠO HỮU CÁC ĐẠO TRÀNG
– QUÝ PHỤ HUYNH HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH.
– TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH GĐPT GIA ĐỊNH
TRÍCH YẾU: V/v hủy bỏ buổi trình diễn văn nghệ lạc quyên cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung
đêm 29.11.2010.
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni khách mời,
Kính thưa quý vị ân nhân mạnh thường quân khách mời,
Kính thưa quý đạo hữu đạo tràng tại trú xứ các Đơn vị hiện đang sinh hoạt trực thuộc Ban Hướng
Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định.
Kính thưa quý vị Phụ huynh Huynh trưởng và Đoàn sinh cùng toàn thể anh chị em Lam viên Gia
Đình Phật Tử Gia Định và vùng phụ cận.
Kính bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa quý liệt vị,
Thực hiện mục đích của Gia Đình Phật Tử Việt Nam, trước mắt là nhằm xoa dịu nổi đau thương
mất mát của đồng bào bị nạn, sau là huân tập cho các Đoàn viên áo Lam tăng trưởng hạnh từ bi của
những người con Phật. Do đó cứ mỗi lần thiên tại dịch họa ập đến trên mãnh đất thân yêu của tổ
quốc, dưới nhiều hình thức khác nhau, Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các cấp từ Trung Ương
đến địa phương đều có những đề án nhằm kêu gọi “từ tâm” từ mọi thành phần trong xã hội chung
vai, góp sức, với phương châm ngàn đời của Dân tộc Việt: “lá lành đùm lá rách” hầu giúp đở, hỗ
trợ, xoa dịu nổi đau thương và mất mát của đồng bào ruột thịt trong đó có các Đoàn viên Gia Đình
Phật Tử Việt Nam của chúng tôi.
Qua các cơn lũ vào hạ tuần tháng 10 và thượng tuần tháng 11 năm 2010 vừa qua tại các Tỉnh miền
Trung, thực hiện chỉ đạo của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam, và được sự
cho phép của Hòa thượng trú trì Tu viện Pháp Vân và nhất là sự hưởng ứng hỗ trợ của quý Đạo
hữu, Phụ huynh của Huynh trưởng và Đoàn sinh. Ban Hướng Dẫn Gia Định đã hoàn tất đề án tổ
chức đêm văn nghệ gây quỹ hỗ trợ đồng bào bị bão lụt miền Trung dưới chủ đề “Thương về miền
Trung 2” vào lúc 19 giờ ngày 29.11.2010 tại sân có mái che Chùa Pháp Vân, số 16 đường Lê Thúc
Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh và đang chờ giờ khai diễn.
Tuy nhiên đến 17 giờ ngày 29.11.2010, Ban Hướng Dẫn chúng tôi được Thầy đại diện chùa Pháp
Vân thông báo cho biết là “buổi trình diễn không thể thực hiện vì không được sự đồng thuận của
chính quyền địa phương”.
2
Chấp hành thông báo của Chùa, Ban Hướng Dẫn chúng con xin được chân thành đảnh lễ sám
hối đến Chư Tôn đức Tăng Ni khách mời, đồng thời chúng tôi xin chân thành gởi đến quý vị ân
nhân mạnh thường quân, đến toàn thể đạo hữu các đạo tràng, đến quý vị Phụ huynh Huynh trưởng
và Đoàn sinh, đến toàn thể Lam viên Gia Đình Phật Tử Gia Định cũng như các thành viên của Ban
văn nghệ Gia Đình Phật Tử Gia Định những nghệ sĩ không chuyên, lời cáo lỗi chân tình nhất của
Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định vì đã không thực hiện được “Đêm văn nghệ thương về
Miền Trung 2” theo như phần 1 của đề án. Đồng thời chúng tôi cũng xin được thông tri đến quý vị,
chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện phần 2 của đề án là chuyển số tịnh tài mà chúng đã nhận được đến
các đồng bào nạn nhân tại miền Trung trong chuyến cứu trợ sớm nhất sau khi tổng kết các nguồn
thu.
Nam Mô Hoan Hỹ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trân trọng.
Pháp Vân tự, ngày 29.11.2010
TM.BAN HƯỚNG DẪN
TRƯỞNG BAN
Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG
BẢN SAO KÍNH GỞI:
– HĐCVGH/GĐPTVN
– BHD/GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI
“Để kính tường”
– BĐH Trang nhà GĐPTVN trên Thế giới
“Để xin phổ biến rộng rãi”
– Các Đơn vị trực thuộc
“Để thông tri đến quý Đạo hữu và Phụ huynh
HT và Đoàn sinh lời cáo lỗi của BHD”
– Hồ sơ/Lưu.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐÊM 29/11
%name
%name
%name
%name
%name
%name

menu