Lời Tác Bạch (Cúng Dường Trai Phạn)

– Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

– Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Kính bạch Ni sư trụ trì và quý Ni chúng Diệu Giác Ni tự

Hôm nay toàn thể BHT và đoàn sinh GĐPT Đức tâm chúng con  cùng…. (nếu có)

Có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin được cung kính tác bạch

(tất cả lạy một lạy, rồi đồng quỳ xuống đọc tiếp)

Nam mô A Di Đà Phật

Kính bạch Ni sự Trụ Trì v quý  Ni chúng, chúng con có nghe rằng :

“ Muốn lên bờ giác phải dùng thuyền bố thí, muốn tạo phước điền phải nhờ cách phạn đăng”

Sinh ra thời mà không được gặp Phật là nỗi bất hạnh lớn lao cho chúng sanh, mà chủ yếu là xã hội lòai người. Song thật diễm phúc thay chúng ta còn có giáo pháp của Phật, còn có chư Tăng Ni là những bậc trưởng tử của Như Lai đang hành sử tác Như lai sứ, hành Như lai sự. Trên hoằng dương chánh pháp, dưới hạ hóa chúng sanh. Đó là điều mà hàng Phật tử chúng con phải luôn tâm niệm.

Ngày xưa, Đức Đại hiếu Mục Kiền Liên vâng lời Phật dạy, tổ chức lễ cúng dường Tam bảo, nay chúng con được được biết pháp cúng dường là một phương tiện gieo trồng phước đức được chư Phật chứng minh, thánh hiền hoan hỷ, nên hàng  Phật tử chúng con noi gương thực hành.

Nên hôm nay đặc biệt đang trong mùa an cư kiết hạ, quý Ni chúng vì sự nghiệp lớn lao tế độ chúng sanh mà tấn tu đạo nghiệp. Chúng con tất cả với tấm lòng thành cúng dường trai phạn để nương nhờ đạo lực thanh tịnh của quý Ni chúng mà cùng tinh tấn tu học trên con đường đạo.

Kính bạch Ni sư trụ trì và quý Ni chúng, chúng con xin nguyện noi gương Đức Mục Kiền Liên nguyện làm con thảo. Thực hiện cuộc sống tinh tấn, thanh lương phụng trì Tam Bảo để xứng đáng với âm triêm Tam Bảo và nhất là sự ai mẫn giáo hóa, dắt dìu chúng sanh trong đạo nghiệp của quý Ni chúng.

Xin Ni sư Trụ trì và quý Ni chúng chứng minh cho lòng thành của chúng con mà thùy từ hoan hỷ nạp thọ.

Ngưỡng nguyện Ni sư trụ trì và quý Ni chúng pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành, từ quang phổ chiếu.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát

( Đợi Chư Ni đáp từ rồi đọc tiếp…)

A di Đà Phật, trên Ni sư trụ trì và quí Ni chúng đã từ bi nạp thọ rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ tam bái

( Tất cả lạy 3 lạy )

GĐPT. Đức Tâm

A Di Đà PhậtÂlAn CưAn cư kiết hạáoba van tac bach cung duong 49 cho chibai tac bach chuc tho hay nhatbai tác bạch cúng duongbai tac bach cung duong hay nhatbÀi tÁc bẠch cÚng dƯỜng trai tĂngbai tac bach cung duong trai tang hay nhatbai tac bach thinh phap hay nhatbài tát bạch dường trai tăngbài văn tác bạchbai van tac bach cung chung that trai tuan cho conbai van tac bach cung duong trai tangbai van tac bach cung duong trai tang ngay tuan that cho anhbai van tac bach truong ha bai moi dangbài văn trai tăng tác bạch phật đảnBồ tátBố Thícác bai tac bachcac bai tac bach chung thatcac bai tac bach hay nhatcác bài tát bạch haycác bài văn tác bạchcác bài văn tác bạch cúng dường trai tăngcac bai van tac bach mau phat giaocách tác bạch cúng trai tăngcache:6iszwfu_bhoj:gdptductam.com/tu/loi-tac-bach-cung-duong-trai-phan.html tac bachcache:zb5vwx6dizoj:http://gdptductam.com/tu/loi-tac-bach-cung-duong-trai-phan.html?cid=2728 van tac bach em cung cho anhchocờ chứ tcửa phậtcúng dườngcúng dường tam bảocúng dường trai phạncúng dường trai phạn cầu phướccúng dường trai phạn và trai tăngCúng dường Trai Tăngcúng trai phạndiệu giácDiệu Giác Ni Tựduc tamđoàn sinh gđptem si cung duong trai tanggdpthathoakiết hạlểle cung duonglời cúng cầu anlời cúng dường phậtlời tác bạchloi tac bach cam onloi tac bach cung duongloi tac bach cung duong trai tanglời tác bạch cúng dường trường hạloi tac bach cung trai phanloi tac bach cung trai phạn mua an culoi tac bach hayloi tac bach le phat danloi tac bach phat giaoloi tac bach thinh phaploi tac bach trai tangloi tac bach trai tang cai cat phu maloi tac bach trai tang cai cat phu mauloi tac cung trai tăngloi tat bachloi tat bach cua phat tuloi tat bach cung duong trai tangloi tat bach cung trai tang hay nhatloitacbachmua an cumùa an cư kiết hạMuốnnamnam mônghi thức cúng trai phạnnguoinhung bai tac bach cung duongnhung bai tac bach cung duong trai tang haynhững bài tác bạch haynhung bai tac bach haynhung bai tac bach hay nhatnhung bai van tac bachnhung bai van tac bach haynhung bai van tac bach hay trong phap giaonhung bai van tac bach ngay cung that tuannhung bai van tac bachcung duongnhung loi tac bachnhung loi van tac bachNi chúngNi sưNi tựongPhậtphat giao loi tac bach lap haphat tuphúcTác Bạchtac bach an vi phattác bạch báo ântác bạch chị cúng cho em traitác bạch cúng chatác bạch cúng dàng tự tứtac bach cung duongtac bach cung duong trai tangtác bạch cúng dường trai tăng cho mẹtac bach cung duong trai tang ngay vu lantac bach cung duong trai tang vu lantac bach cung duong vu lantác bạch cúng trai tăngtac bach dang ytac bach em cung cho chitac bach em cung cho chi chung thattac bach ta phaptac bach thinh giang sutac bach thinh sutac bach trai tangtac bach trai tang phat dantác bạch vu lantác như lai sứ, hành như lai sựtacbachtacbachcungduongtacbachtraitangTâmtăng nitat bachtat bach cung duongtát bạch cúng duong trai tangThích Cathich ca mau nithích ca mâu ni phậttho tac bach cung duongthu tac bach trai tang cho me 49 ngayTrạiTrai Phạnvan tac bachvăn tác bạch 49 ân sưvan tác bach an vi phatvan tac bach bai dang moivan tác bạch cầu anvăn tác bạch chị cúng cho emvan tac bach chuc tet thayvan tac bach chuc thovăn tác bạch cúng an vi phậtvan tac bach cung duongvăn tác bạch cúng dường trai phạnvan tac bach cung duong trai phan mua havan tac bach cung duong trai tangvan tac bach cung duong trai tang chung that trai tuanvan tac bach cung duong truong havan tac bach cung duong tuong ậtvan tac bach cung thinhvan tac bach cung trai tangvan tac bach dang yvan tac bach hayvan tac bach phat giaovan tac bach quy yvan tac bach trai phanvan tac bach trai tangvan tac bach vu lanvan tac cung duong trai tangvan tacbachvan tat bachvăn tát bạch cung dườngvan tat bach cung duong trai tangvăn tát bạch cúng ni sưvantacbachvantacbach cungVườn lam Đức Tâmxem loi tac bach cung thinh thayy nghia van tac bach
menu