Lộc Uyển về đây

Gửi tặng trại sinh Lộc Uyển 24

Bài thơ QT đã làm cách đây 15 năm khi là trại sinh Lộc uyển 15 – BHD Gia Định

Lộc Uyển về đây

Lộc Uyển về đây cùng đàn anh

Dìu dắt mầm non thêm tươi xanh

Một lòng quyết hai vai gánh nặng

Nhắc nhở đàn em mau tiến nhanh.

Anh em khắp nơi về hội ngộ

Về dự Lộc Uyển gieo mến thương

Mỗi tuần mỗi tháng những gian truân

Màu lam sắc áo kết tình thân.

Những dòng cảm tưởng xin ghi lại

Chịu cảnh trời mưa thêm tôi luyện

Tiếng còi xen vào giữa bữa ăn

Bài học đầu tiên thật khô khăn

Tinh thần anh chị không hề nản

Vì mai đây về lại Gia Đình

Hướng dẫn đàn em đi đúng đường

Tạo các em đức tin Tổ Chức./.

Quảng Thọ, GĐPT Đức Phương STS 0315

menu