Liên Trại Huấn Luyện Miền Phước Huệ, Boston, Hoa Kỳ 2011

Liên Trại Huấn Luyện Miền Phước Huệ, Boston, Hoa Kỳ 2011
BHD GĐPT Miền Phước Huệ đã tổ chức liên trại huấn luyện Anôma – Ni Liên – Tuyết Sơn tại Chùa Phật Giáo (Boston, Hoa Kỳ) vào 2 ngày 24-26/6/2011.

menu