Lể Vu Lan PL 2555 tại trú xứ Diệu Giác ni tự

Lể Vu Lan PL 2555  tại trú xứ Diệu Giác ni tự

– Lê vu lan năm nay có khá đông quý Phật tử về tham dự. Mùa Vu Lan đầu tiên vắng Thầy, Quý Ni chúng đã cố gắng để một ngày với nhiều Phật sự diễn ra một cách suôn sẽ. Như thông lệ, Đức Tâm phụ trách phần nghi lể Vu lan báo hiếu

– Một số hình ảnh về buổi lể

– Quý Phật tử huân tập về chánh điện, có khá đông phụ huynh các em đoàn sinh về tham dự trong năm nay

%name

– Di ảnh của Cố Ni trưởng được đặt trang trọng nơi Thầy vẫn thường ngồi
%name

– Sư cô Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Đức Tâm đã về tham dự buổi lể
%name
%name

– Sư cô Hạnh Nghiêm đang niêm hương, bạch Phật
%name

– Đội dâng Lục cúng dường Ân Tam Bảo
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

– Dâng hoa tưởng nhớ Ân quốc gia xã hội
%name
%name

– Quý ni chúng đảnh lể di ảnh Cố Ni trưởng và dâng lể phẩm cúng dường
%name
%name
%name

– Dâng lể phẩm cúng dường Quý Ni sư
%name
%name
%name

– Các em dâng vật phẩm kính tặng cha mẹ mình
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

%name
%name
%name
%name

– Nghi thức cài hoa hồng
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

 

menu