Lể Tưởng Niệm Sư Bà Diệu Không

Lể tưởng niệm ngày mất của sư Bà Diệu Không – ân sư sáng lập Diệu Giác ni tự…

Có khá đông chư Tăng – Ni, Phật tử về tham dự

Một số hình ảnh ghi nhận được:

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

– Dù là ngày thường, nhưng ace cũng phân công để giữ xe…

%name
%name
%name

menu