Lể tiểu tường – Cố Ni Trưởng Bảo Nguyệt

Lể tiểu tường – Cố Ni Trưởng Bảo Nguyệt

Mới đó mà đã được 1 năm, ngày Thầy mất… Sáng ngày 8.2.2012, tại Diệu Giác Ni tự, Môn đồ Pháp quyến đã tổ chức lể Tiểu tường của Cố Ni trưởng… Có rất nhiều Tăng Ni, Phật tử về tham dự lể Tiểu tường của Cố Ni trưởng…

Một số hình ảnh về lể tiểu tường

 

– Đạo tràng chùa Diệu Giác làm hàng rào tiếp đón chư Tăng Ni, Quan khách về dự lể

– Tỷ muội, phật tử đảnh lể trước long vị của Cố Ni trưởng

– Anh chị em Đức Tâm hổ trợ quý Ni sư trong buổi lể

– Bác Gia và anh LĐT, anh Thư ký đại diện đơn vị đảnh lể Giác linh Cố Ni trưởng

– Anh LĐT trò chuyện cùng bác Tâm Thường

– Cung đón chư Tăng đến thăm

– Bắt đầu lể tiểu tường Cố Ni trưởng

– Sau khi kết thúc phần nghi lể, quý quan khách và phật tử dùng buổi tiệc chay

– Bảo tháp Cố Ni trưởng trong ngày lể tiểu tường

– Đơn vị Đức Tâm vẫn phụ trách chính bãi giữ xe…

  • Nhóm PV trang nhà Đức Tâm thực hiện
menu