Lễ Khai Giảng Lớp Việt Ngữ & Phát Nguyện – GĐPT Thiện Tâm

Lễ Khai Giảng Lớp Việt Ngữ & Phát Nguyện – GĐPT Thiện Tâm
Ngày 8 tháng 9 năm 2013 GĐPT Thiện Tâm, San Jose,California đã có buổi lễ Khai Giảng Lớp Việt Ngữ, là 1 trong các bộ môn của GĐPT tại Hải Ngoại, nhằm phát huy và bảo tồn tiếng Việt trên xứ người. Đồng thời đã tổ chức Lễ Phát Nguyện đeo hoa sen cho các em đoàn sinh sau hơn 3 tháng vào Đoàn dưới sự chứng minh và chú nguyện của Ni Sư cố vấn giáo hạnh.

Tin ảnh : Quảng Thọ

Theo trang nhà GĐPT Thế Giới – http://gdptthegioi.org/
menu