Lễ Hiệp Kỵ 2011 – GĐPT Gia Định

Lễ Hiệp Kỵ  2011 – GĐPT Gia Định

Sáng nay 11.12.2011 nhằm ngày 17.11 Âm lịch, Ngày vía Đức Phật A Di Đà. Trong thông lệ truyền thống hàng năm, nhằm mục đích Huân tập cho các em thực hiện tinh thần báo đáp “ Tứ trọng Ân ”. BHD GĐPT Gia Định đã thiết Lễ Hiệp Kỵ và Cúng dường trai tăng dưới sự cho phép của Thượng tọa Trụ trì. Lễ long trọng được tổ chức tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, số 498/11  Lê Quang Định Phường 1 Gò Vấp với khoảng 300 Huynh trưởng Đoàn sinh và khách mời về tham dự.

Đúng 07h30, Phái đoàn BHD Gia Định do Anh Trưởng Ban Tâm Huy Phan Đình Thăng cùng các Anh chị Phó ban và Ban viên dâng hương. Tiếp theo tuần tự các phái đoàn của 23 đơn vị trực thuộc luân phiên dâng phẩm vật cúng dường Hiệp Kỵ. Đúng 08h30 toàn thể Lam viên GĐPT Gia Định cùng quý anh Chị BHD Trung Ương dâng hương tưởng niệm tại Tháp Cố Đại lão Hòa thương Thượng Trí hạ Thủ – Khai sơn Tu viện Quảng Hương Già Lam – Ân sư của GĐPT Việt Nam.

Quang lâm Chứng minh và Hộ niệm cho buổi Lễ Kỳ Siêu và Truy tiến Chư  Giác Linh Ân Sư, Sáng Lập, Cố Vấn, Chư  Hương Linh Bảo Trợ, Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh quá cố vào lúc 09h00 tại Linh đường có Hòa thượng Viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam, Thượng Thủ Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Ân sư cố vấn Giáo hạnh GĐPT Gia Định; Thượng tọa Trụ trì, cùng Chư tôn Hòa thượng Thượng tọa, Đại đức Tăng bổn viên; Chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Cố vấn Giáo hạnh các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Vào lúc 11h15 Đại diện BHD Gia Định dâng lời tác bạch cúng dường Trai Tăng tại Trai đường. Sau đó toàn thể Lam viên GĐPT Gia Định cùng khách mời dùng cơm thân mật. Chiều nay lúc 14h45 tiến hành nghi thức Cúng Thí.

Lễ Hiệp Kỵ hoàn mãn vào lúc 16h00 cùng ngày.


[button_round color=”blue” url=””] Hình ảnh từ trang nhà GĐPT Đức Liên – http://gdptduclien.org/ [/button_round]

BTC đón tiếp các đơn vị trực thuộc dâng lễ phẩm
GĐPT Đức Hưng
GĐPT Đức Viên
GĐPT Đức Tân
GĐPT Đức Tuệ
GĐPT Đức Liên
GĐPT Đức Chơn
GĐPT Đức Quang
Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định
Anh Trưởng Ban dâng hương tại bảo tháp Cố Đại Lão HT Ân sư
HTr – ĐS các đơn vị trước bảo tháp
Tưởng niệm Ân sư
Thành kính
Nhiễu tháp
Lễ Hiệp Kỵ
Lễ đường
Cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm
Chư Tôn Đức
Hoà Thượng Thượng Thủ HĐCV
Chư Tôn Đức chứng minh
TT cố vấn giáo hạnh GĐPT Đức Viên (từ trái sang)
Chư Tôn thiền Đức
BHD TƯ (A. Như Thật; C. Diệu Lãng; C. Diệu Thuận từ phải qua)
Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định
Quang cảnh lễ Hiệp Kỵ
Dâng Lục cúng
Thành kính cúng dường Tam Bảo
Chư Tôn Đức cử hành pháp sự
Anh Trưởng Ban đại bái
Thành kính trang nghiêm
Tưởng niệm HTr – ĐS quá cố
Phóng sanh
Vì Lam phụng sự
Bên thềm
Hướng vọng
Lắng lòng
Anh Trưởng Ban cẩn bạch
HT ban đạo từ
Anh Tổng Thư Ký cảm tạ
Cung tiễn Chư Tôn Đức
Hai thế hệ
GĐPT Đức Viên
Ban tiếp lễ
GĐPT Đức Quang
Bác GT, anh LĐT GĐPT Đức Tâm
Bác GT GĐPT Đức Liên
Cúng dường trai tăng
Anh UV Nội Vụ tác bạch cúng dường

menu