Lễ đặt đá đại trùng tu Diệu Giác Ni Tự

Lễ đặt đá đại trùng tu Diệu Giác Ni Tự

Sáng chủ nhật, 4.3.2012, lể đặt đá đại trùng tu trú xứ Diệu Giác ni tự đã diễn ra thành công viên mãn… Về dự lể đặt đá Diệu Giác đã vinh đón tiếp nhiều chư Tôn thiền đức về quan lâm chứng minh cho buổi lể…

Một số hình ảnh về lể đặt đá đại trùng tu trú xứ Diệu Giác Ni tự:

– Chuông trống bát nhã thỉnh chư Tôn đức– Quý Tăng – Ni, cùng Phật tử, đạo hữu về tham dự buổi lể
– Ban tiếp lể– Niệm Phật bắt đầu lể

  • Nhóm phóng viên trang nhà Đức Tâm thực hiện
menu