Lễ Đại Tường Cố Ni trưởng thượng BẢO hạ Nguyệt

Lễ Đại Tường Cố Ni trưởng thượng BẢO hạ Nguyệt

Sáng thứ 2. 28/1/2013, buổi lể Đại tường của Cố Ni Trưởng Diệu Giác, thượng BẢO hạ NGUYỆT đã được tổ chức trang nghiêm tại ngôi chánh điện tạm, vẫn còn đang xây dựng dang dỡ. Dù tổ chức vào ngày đầu tuần, nhưng Chư Tôn Đức cùng Quý Phật tử xa gần cũng thu xếp để về tham dự lể Đại tường. Ngoài ra còn có rất nhiều Chư Ni từ Huế cũng đã trở về ngôi Diệu Giác Ni tự từ sớm để cùng quý Ni chúng trong chùa chuẩn bị cho buổi lể được thập phần viên mãn. Đơn vị áo Lam Đức Tâm cũng đã có dịp được tham gia hổ trợ buổi lễ.

Sau đây là một số hình ảnh về buổi lể Đại tường của Cố Ni Trưởng Diệu Giác:

Chuẩn bị các thức ăn cúng dường trại phạn

– Các Phật tử đến đảnh lể trước di ảnh Cố Ni trưởng

– Bảo tháp Cố Ni trưởng

– Chư ni đang tụng thời kinh A Di Đà phía trên chánh điện tạm

– Di chuyển Đại Hồng Chung lên Chánh Điện

– Bác Gia trưởng cùng BHT cung kính đảnh lể trước di ảnh Cố Ni trưởng

– Anh chị em áo Lam hổ trợ các công tác chuẩn bị cho trại phạn…

– Vào nghi lễ chính

Nhóm PV Trang nhà Đức Tâm thực hiện

menu