Lể chung thất trai tuần Cố Ni trưởng Bảo Nguyệt

Lể chung thất trai tuần cố Ni trưởng Bảo Nguyệt đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thấm tình đạo vị.

Khá nhiều chư tôn thiền đức về tham dự. Áo Lam Đức Tâm tiếp tục hổ trợ với công tác giữ xe và trật tự cho lể chung thất

Một số hình ảnh về ngày lể chính:

%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name
%name

menu