Ký Ức Chú Tiểu

Một tu sĩ xuất gia khi mà đã trãi qua thời thơ ấu, chú tiểu ở chùa làm thị giả hầu những bậc Tôn túc, thì những ấn tượng đặc biệt khó quên . . .
Bởi những hình ảnh thánh thiện của các Ngài luôn in đậm nét trong ký ức, khiến cho chú tiểu mỗi lúc lớn khôn thì mỗi niệm suy nghĩ, mỗi lời nói, khi hành động việc gì, đều nêu gương sáng của chư vị tiền bối đi trước, cho nên từng bước chân trong cuộc đời luôn trưởng thành theo năm tháng.
Từng bước chân an lạc và hạnh phúc là do tập theo gương hạnh các tiền nhân Phật giáo, luôn thể hiện đời sống thanh bần “Thiểu dục tri túc”, đời sống một khi nhẹ về vật chất thì thân nhẹ nhàng, tâm thanh thản . . .
Để minh họa cuộc sống của các chú tiểu luôn hồn nhiên thanh thản, hòa mình với thiên nhiên, chúng tôi sưu tầm một số hình ảnh giới thiệu cùng quý độc giả thưởng thức:

Thích Vân Phong

menu