Kính Mừng Phật Đản – Minh Đạo

Tháng tư rộn rã trở về

Ưu đàm hoa nỡ bên tê cõi trời
Lâm tỳ ni ánh rạng ngời
Bảy toà sen nở chân Người bước lên
Hoàng vương sững mắt gọi tên
Mưa hoa rải khắp tiếng chim hót mừng
Hào quang trên mỗi bước chân
“Trên trời dưới đất chỉ mình ta thôi”
Điềm lành Phước báu đến rồi
Thần dân chúc tụng đất trời hoan ca

—————
Vua mời thầy tướng Tư Đà
Ba hai tướng tốt hiện ra nơi Ngài
Con người có một không hai
Làm vua là bậc đại tài trị dân
Từ cốt cách đến tinh thần
Tình thương hiện rõ trên vầng hào quang
Nghe qua vua Tịnh lo toang
Vừa vui, vừa sợ giữ Hoàng khó hơn
Mời thầy dạy dổ sớm hôm
Học thầy, thầy học tiếng đồn lan xa
Kiếm cung, sở học kinh qua
Chưa ai sánh kịp tài ba hơn ngài
Tịnh vương dệt mối tương lai
Da Du xinh đẹp bên ngài tháng năm
Con thơ, nhung lụa tơ tằm
Buồn thương số phận trăm năm kiếp người

—————
Cữa thành dong ruổi vui chơi
Nhận ra sự khổ giữa đời trần gian
Kinh thành mở hội liên hoan
Nữa đêm lặng lẻ ngựa mang khỏi thành
Kiền trắc ơi! hãy phi nhanh
A-nô-ma dậy sóng kinh thành chia xa
Về đi Xa Nặc của ta
Ta tìm chân lý thiết tha cứu đời
Sáu năm khổ hạnh đầy vơi
Chân Như chưa đạt quyết thời tìm ra

—————
Tham thiền tứ thập cửu qua (49 ngày)
Bồ đề chứng quả ngộ ra mọi điều
Tấm thân ngũ uẩn liêu xiêu
Kiếp người, kiếp tạm còn nhiều kiếp sau
Ngài đem Tứ Đế chuyển giao
Tìm chân sự khổ đánh vào vô minh
Thuyết ngài: Tam tạng điển kinh
Thực hành chánh quả lợi mình lợi ta
Tháng tư hội cõi ta bà
Kính mừng Phật đản muôn nhà vui chung
Minh Đạo
GĐPT Đức Tâm

menu