Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2557

Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2557

kinh mung phat dan pl 2557

Nhân dịp Đại Lễ Phật Đản với không khí tràn đầy niềm phấn khởi, BBT Trang nhà Đức Tâm

xin kính chúc chúc Chư tôn Thiền Đức, Quý đạo hữu và Anh Chị Em Lam viên cùng thân quyến

một mùa Phật Đản tràn đầy an lạc, như ý cát tường…

******

Hạnh phúc thay! Đức Phật Đản Sanh

Hạnh phúc thay! Giáo pháp Cao Minh

Hạnh phúc thay! Tăng già hòa hợp

Hạnh phúc thay! Tứ chúng đồng tu

******

menu