Nghi Thức Tụng Kinh Phổ Môn Cầu An

Trong Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Phổ Môn là Phẩm thứ 25 trong bộ Kinh Pháp Hoa.

Nội dung của Kinh Phổ Môn nói là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có lập thệ cứu khổ mọi ách nạn của chúng sanh, nếu chúng sanh nào hay tin tưởng Đọc-Tụng hoặc thường Niệm Danh Hiệu của Ngài.

Đức Phật Bổn Sư có dạy rõ Hạnh Nguyện riêng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài là vị Cổ Phật mà cứ hiện thân làm Bồ Tát kiếp kiếp đời đời như vậy đó là vì Bổn Nguyện riêng. Ngài thệ nguyện luôn luôn cứu chúng sanh ra khỏi 7 Nạn: thuỷ nạn, hoả tai, gió bão, đao gươm, oán tặc, lao tù, ác quỷ: đó là những khổ đau bên ngoài áp bức chúng sanh. Ngài còn hiện 32 Ứng-thân và có 19 lối Thuyết-pháp để diệt Tham-Sân-Si, phiền não ở Thân-Tâm chúng sanh. Ngoài ra, Ngài còn làm cho chúng sanh thoả mãn: Nếu ai cầu con Trai, được con Trai; ai cầu con Gái được con gái như ý muốn.

Tất cả Hạnh Nguyện cứu độ của Ngài đều phát sanh ở lòng Đại Bi. Nơi nào có chúng sanh đau khổ kêu cầu là ở đó có Ngài thị hiện. Bi Tâm của Ngài thanh tịnh, sáng suốt, vượt ra ngoài tầm nhận thức của chúng ta thế nên ở đâu có Khổ Tâm của chúng sanh động, thì Bi Tâm của Ngài động, chứng tỏ vì có Cảm mới có Ứng. Nếu chúng sanh không biết hoặc không tin tưởng lòng Từ Bi và sự nhiệm mầu của Ngài, họ không Nguyện Cầu thì Bi Tâm của Ngài không động. Kỳ thật, động hay không động là do chúng ta phân biệt chấp trước, chứ Bi Tâm của Ngài động hay không động chúng ta làm sao biết được. Nhưng Bi Tâm Ngài vẫn vô tư, bình đẳng lái thuyền từ cứu độ chúng sanh, như bể nước kia bình thản nâng đỡ ghe thuyền.

Trong Kinh Phổ Môn, ta học theo hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm là Từ Bi, cứu khổ, vậy khi người nào chuyên tâm tụng Kinh Phổ Môn và thành tâm Niệm Danh Hiệu Ngài, tức là Người ấy đã học Hạnh của Ngài để nẩy nở đức tánh Từ Bi của mình và đồng thời tin tưởng nơi lòng yêu thương chúng sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm thì chắc chắn đức Từ Bi của Ngài sẽ giao cảm với lòng Từ Bi của Người Cầu Nguyện. Nói cách khác, khi Tâm Tánh của Người Cầu Nguyện thanh tịnh 1 phút nào đó, tức thì lúc đó chúng ta đã cảm nhận được ánh Từ Quang của Ngài chiếu vào Tâm Tánh chúng ta vậy. Như: Biển lặng Sóng ngừng, thì in rõ nền trời xanh vào lòng biển cả, nước hồ thu trong lặng thì ánh trăng thu rọi vào.

Chúng ta phải học và theo Hạnh Nguyện Từ Bi của Ngài thì chắc chắn được Ngài đáp ứng. Lòng Từ Bi của Ngài không bỏ 1 ai, nhưng vì ai sóng lòng còn xao động, tâm tánh còn thiên tà, không tin tưởng, xưng niệm Đấng Từ Bi, không thoát được khổ lụy.

Chúng ta hãy nghĩ kỹ, những làn sóng điện trên không gian thường vẫn đưa tin tức thế giới ra giữa vũ trụ, nhưng vì những nơi không có máy thâu thanh, nên không nhận được tin tức ấy. Nếu mọi người có máy thì ai ai cũng nhận được tin tức. Máy thâu thanh là Nhân, Người phát và luồng sóng điện đưa tin là Duyên, Nhân-Duyên đầy đủ thì tin tức phát hiện. Tâm của chúng sanh tin tưởng xưng niệm là Nhân, đức Từ Bi và Thệ nguyện rộng lớn của Quán Thế Âm Bồ Tát là Duyên; Nhân-Duyên gặp gỡ cảm ứng rõ ràng hoặc thấy Ngài ứng hiện toàn thân, hoặc thấy hào quang soi đến, hoặc thấy các điềm lành khác như: chuyển hoạ thành phước, thoát khỏi lao tù, gặp thầy gặp thuốc, gió thuận buồm xuôi…hạnh phúc riêng ai nấy biết. Sự cảm ứng nầy chỉ đến với Người thành tâm xưng niệm phụng thờ, thường hay làm việc Phước-thiện Từ Bi, như tin tức chỉ đến với Người có máy thu thanh tốt.

Hơn nữa, Người nào thường sống với lòng Từ Bi, không tham lam mà Bố Thí, không giận hờn mà cho vui, hoặc nghe tiếng kêu cầu cứu khổ của kẻ khác liền ra tay tế độ, Người ấy là hình ảnh Từ Bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Người đó Cầu Nguyện gì là có kết quả ngay.

Bởi thế, chúng ta tu hạnh Từ Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát thì phải đọc tụng Kinh Phổ Môn…

Nguồn: VanHoaPhuongDong.Com

***

[important]Anh Chị Em hãy trì tụng Kinh Phổ Môn để cầu tha lực hộ trì cho Bác được mau chóng hồi phục…[/important]

– Xem và nghe bản Kinh Phổ Môn

– Tải bản kinh Phổ Môn (File Word + File Tụng)

– Xem bản Trưởng Ca Kinh Phổ Môn do nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc

(Lưu ý: Trường Ca gồm 14 phần. Khi xem hết sẽ tự động chuyển qua phần kế tiếp, ace cũng có thể click vào mũi tên ở hai bên để di chuyển sang phần trước hoặc phần sau…)

"phổ môn" "cầu an"ÂlAn Cưan trúanh bo tatanh bo tat quan the amáobai cung quan the am bo tatbai kinh cau anbai kinh phio monbai kinh pho monbài kinh phổ môn diệu pháp liên hoabai kinh phổ môn do thầy trÍ thoÁt tụngbai kinh pho mon phambài kinh phổ môn tụng hàng ngàybai tung cau anbai tung kinh phổ mônban kinh pho monbản tụng, kinh phổ mônbảng in kinh phổ mônbang tung kinh quan the am bo tatbo kinh pho monBồ tátbo tat quan the amBố Thícac ca si tung kinhcach doc kinh cau ancach thuc de doc kinh cau nguyencách thức tụng kinh phổ môncach tung khinh pho moncach tung kinh cau ancách tụng kinh phổ môncach tung kinh po moncachtungkinhphomoncam ung khi tung kinh quan amcầu ancầu con đọc tụng kinh gì?cau kinh pho monchocipsu thay tung kinh pham pho mon quan the am bo tatclip tung kinh cau ancổ phậtcong dung kinh pho mondai bi tam oi ! dai bi tam oi !doc bai kinh pho mon phamdoc kinh cau andoc kinh ki caudoc kinh phat cau andoc kinh phat de cau andockinh pho mondockinhphatdow load tụng kinh cầu anduc quan the am bo tatđại thừađọc kinh phổ mônĐức Phậtgdptgdptductamgdptductam.comhanh nguyen quan the am qua kinh pho monHạnh phúchatHình Ảnhhoahọc hànhhuong dan tung kinhhuong dan tung kinh pho monhuong dan tung kinh pho mon cau ankhi nao doc kinh pho monkhi nào thì tụng kinh phổ mônkhi nao tho kinh pho monkhi nao tung kinh pho monkhi nao tungkinh pho monkinh cau ankinh cau an kinh pho monkinh cau an pham pho monkinh cau an pho monkinh cầu an tá hân phổ nhạckinh cau an.dockinh cau tam ankinh gi tung cau ankinh niem pho monKinh Pháp Hoakinh phat cau ankinh phat tung videokinh pho amkinh pho cau anKinh Phổ Mônkinh phổ mônkinh phổ môn (cầu an)kinh pho mon cau ankinh phổ môn cầu an- Đại Đức?kinh pho mon cau binh ankinh pho mon cau onkinh pho mon co hinhkinh phổ môn do sư cô trì tụngkinh pho mon dockinh phổ môn file wordkinh phổ môn là gìkinh phổ môn là kinhkinh pho mon la kinh gikinh pho mon nghi thuc cau ankinh pho mon noi gikinh phổ môn phẩmkinh pho mon pham 25kinh pho mon pham co thuoc phap mon tinh do khongkinh pho mon thokinh pho mon tung nhu the naokinh pho mon va thoi gian tungkinh phổ môn wordkinh phổ môn, kinh cầu ankinh phổ môn, phẩm thứ 25kinh pho mon.tungkinh phomon (cầu an)kinh quan the amkinh tugn cau ankinh tung cau ankinh tụng cầu an do vỏ tá hân phổ nhạckinh tung nghi thuc cau ankinh tung pham pho monkinh tung pho monkinh tung pho mon bo tatkinh tung pho mon quan the am bo tackinh tung quan the am bo tatkinh.pho.mon.diem.kekinhphomonkinhphomonlagikinhtụng phổ môn cầu ankink tung phổ mônlam nhu the nao de tung kinh pho monlểlich su kinh pho monlien hoaloi truong ca kinh pho monlời tụng kinh phổ mônlòng yêu thươngMẹMuốnmuốn tải bộ kinh pháp hoamuon tung kinh pho monnamngay thuong tung kinh ginge kinh cau annge kinh phat cau annge kinh pho monnghe bai kinh tung cau annghe các bài kinh phổ mônnghe clip tung kinh cau annghe doc kinh cau annghe doc kinh pho monnghe kinh cau annghe kinh cầu annghe kinh cau an onlinenghe kinh phat cau annghe kinh phat pho monnghe kinh pho monnghe kinh pho mon cau annghe kinh pho mon phamnghe kinh tung cau annghe kinh tung pho monnghe kinh tung pho mon 1nghe kinh tung pho mon quan annghe nhac tung kinh cau annghe tung kinh cau annghe tung kinh haynghe tung kinh phatnghe tung kinh phat quan the amnghe tung kinh pho monnghe tụng kinh quan the am bo tatnghe tung kinh tung pho monnghe videotung kinh nghi thuc tung niemnghetungkinhphatnghi quỹ hành trì nghi thứcnghi thuc cau annghi thuc cau an onlinenghi thức cầu an trong đạo phậtnghi thuc chuong mo khi vao tung kinhnghi thức đọc kinh cầu annghi thuc kinh cau annghi thức kinh tungnghi thuc kinhcauannghi thuc ky nguyen cau an haynghi thuc quan the amnghi thuc tri tung kinh cau annghi thức trì tụng kinh phổ mônnghi thức trì tụng kinh quan âm cứu khổnghi thuc tung bon monnghi thức tụng kinhnghi thuc tung kinh cau annghi thuc tung kinh cau nguyen khi den chuanghi thức tụng kinh kỳ cầunghi thức tụng kinh pháp hoanghi thuc tung kinh phatnghi thức tụng kinh phỔ mÔnnghi thức tụng kinh phổ môn toàn bàinghi thuc tung kinh pho mon va 12 hieu quan amnghi thức tụng kinh phổ môn, dược sưnghi thức tụng kinh phổ thôngnghi thuc tung kinh quan the am bo tatnghi thuc tung kinh quan the am bo tat pho-mon phamnghi thuc tung kinh tai gianghi thỨc tỤng niỆm quÁn thẾ Âm bỒ tÁtnghi thuc tung oho monnghi thuc tung pho mom quan the amnghi thỨc tỤng phỔ mÔnnghi thuc tung pho mon phamnghi thuc tunh kinh pho monnghi thuctung kinh pho monnghi tuc tung kinh pho monnghithuctungkinhnghithuctungkinhphomonngi thuc tung kinhngihi thuc cau an tung kinhnguoinhacnhac kinh pho mon cau annhac tung kinh pham pho monnoi dung bai kinh cau quan the am bo tatnoi dung bai tu kinh "kinh pho mon"nội dung kinh pho mônnoi tri tung kinh pho monongphạm công thiện -cáo phóphẩm Phổ Mônphẩm phổ môn trong kinh pháp hoaphap am tung kinhphap hoaPhậtphât bổn sưphatphapkinhphiền nãophổ môn phẩmpho mon thi hien cuu kho tam thanhphúcQuan ÂmQuan Thế Âmquán thế Âm bồ tátSư Côsu mau nhiem cua kinh pho monsu nhiem mau cua kinh pho monsu nhiem mau khi tung pham pho mon dieu phap lien hoa kinhtai dai tung kinh cau antai file tung kinh cau antải kinh cầu antai kinh phat cau nguyentai kinh pho montai kinh tung phat bo tattai tung kinh pho monTâmtaythay thich chi thoat niem kinh pho monthị hiệnthiềnthuốcTin Tứctôi muốn in bài kinh phổ mônTrạitrăngtranh kinh pho montri tung kinh cau antruong ca kinh pho montu kinh pho montung khinh cau antung kiinh cau antung king cau antụng kinhtung kinh cau antung kinh cau an -thich tri thoattung kinh cau taitung kinh dai bi quan the am bo tattung kinh pham pho montung kinh phattung kinh phat cau antung kinh phat quan amtung kinh pho montung kinh pho mon cau antung kinh pho mon chua hoang phaptung kinh pho mon de cau gitung kinh pho mon de duoc gitung kinh pho mon nhu the naotụng kinh phổ môn onlinetung kinh pho mon pham quan the amtung kinh pho mon tieng hoatung kinh pho mon tung radiotung kinh pho mon vao gio naotung kinh quan the am bo tattung kinh tam tutung kinh theo vi deo có được khôngtungkinh pho montungkinhphomoncothoattunh kinh cau anvi deo tung kinh cau anvi deo tung kinh phổ mônvideo clip kinh pho monvideo doc kinh cau anvideo kinh nghi thức cầu anvideo thanh tung kinh pho monvideo tung kinhvideo tụng kinh cầu anvideo tung kinh chu dai bi va cau anvideo tung kinh phatvideo tung kinh pho monVũ Trụwordwww.kinhquan the am.comwww.nghe tung kinh phat.comxem kinh cau anxem kinh phat quan the am bo tayxem toan bo toan kinh pho monxem video quan am bo tat hien thanyêu thương
menu